A Rosetta Stone for Viktor Orbán: Swedish

Last month, on Hungary’s National Day commemorating the country’s independence in 1848, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán gave a landmark speech.

The response to the English-language version of the speech was so enthusiastic that Vlad and I decided that a “Rosetta Stone” initiative was warranted. Mr. Orban’s speech was eventually translated and subtitled in nineteen languages.

Below is the Swedish version of excerpts from Mr. Orbán’s speech, which concludes the series. Many thanks to Edvard Persson for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

These are the languages that the speech was translated into for subtitles:

Albanian Finnish Romanian
Catalan French Russian
Croatian German Slovenian
Czech Greek Spanish
Danish Italian Swedish
Dutch Polish
English Portuguese  

Swedish Transcript:

00:05   Ödet för ungrarna har blivit sammanflätade med det av Europas nationer
00:11   och har vuxit till att bli så mycket en del av unionen
00:14   som idag inte ett enda folk – inklusive det ungerska folket – kan vara fria om Europa inte är fritt
00:22   Och idag Europa är lika bräcklig , svag och sjuklig som “en blomma som äts upp av en dold mask”.
00:31   Idag, 168 år efter de stora krigen av självständighet av de europeiska folken,
00:38   Europa vårt gemensamma hem är inte fritt!
00:43   Mina damer och herrar, Europa är inte fritt. Eftersom frihet börjar med att tala sanning.
00:51   Idag i Europa är det förbjudet att tala sanning.
00:55   Även om den är gjord av silke, är en munkorg en munkorg.
01:02   Det är förbjudet att säga att de som anländer inte är flyktingar, men att Europa hotas av migrationen.
01:14   Det är förbjudet att säga att tiotals miljoner är redo att färdas i vår riktning.
01:20   Det är förbjudet att säga att invandringen orsakar brott och terror i våra länder.
01:27   Det är förbjudet att påpeka att massorna som kommer ifrån andra civilisationer
01:33   äventyrar vårt sätt att leva, vår kultur, våra seder och våra kristna traditioner.
01:40   Det är förbjudet att påpeka att de som kom tidigare
01:45   har redan byggt upp en egen ny, separat värld för sig själva,
01:51   med sina egna lagar och ideal, som tvingar isär den tusen år gamla strukturen i Europa.
02:00   Det är förbjudet att påpeka att detta inte är en tillfällig och oavsiktlig kedja av konsekvenser,
02:07   men en förplanerad och iscensatt plan; en massa människor riktade mot oss.
02:15   Det är förbjudet att säga att i Bryssel de kokar ihop komplotter
02:19   att transportera utlänningar här så snabbt som möjligt och att bosätta dem här bland oss.
02:26   Det är förbjudet att påpeka att syftet att bosätta människor här
02:30   är att omforma den religiösa och kulturella landskapet i Europa, och att omstruktuera Europas etniska grunder
02:39   – och därmed eliminera den sista barriären till internationalismen – nationalstaterna.
02:46   Det är förbjudet att säga att Bryssel nu listigt slukar fler
02:51   och fler skivor av vår nationella suveränitet,
02:55   och att i Bryssel många gör nu en plan för en Europas förenta stater –
03:01   som ingen någonsin har gett tillstånd till.
03:11   Mina damer och herrar,
03:14   Dagens frihetens fiender skärs från en annan duk än den kungliga
03:19   och de gamla imperialistiska härskare, eller de som körde det sovjetiska systemet;
03:23   de använder sig utav en annan uppsättning verktyg för att tvinga oss till underkastelse.
03:27   Idag fängslar dem inte oss, de transporterar inte oss till koncentrationsläger,
03:32   och de skickar inte in stridsvagnar för att ockupera länder som är lojala till frihet.
03:39   Idag den internationella massmediernas artilleri bombardemang, fördömanden, hot och utpressning är tillräckliga
03:46   – Eller snarare, har varit tillräcklig än så länge.
03:51   Europas folk vaknar upp långsamt, de omgrupperar,
03:56   och kommer snart att återfå marken.
03:59   Europas balkar som vilar på en förtryckelse av sanningen är knarrande och håller på att spricka.
04:07   Europas folk har kanske äntligen förstått att deras framtid står på spel:
04:14   Nu är det inte bara deras välstånd ,mysiga liv , och jobb som står på spel,
04:20   men vår säkerhet och fredlig ordning i våra liv är också hotade.
04:25   Äntligen, Europas folk, som har slumrat i ett överflöd och välstånd, har nu förstått
04:31   att principerna om livet som Europa har byggts upp på är i fara.
04:37   Europa är en gemenskap av kristna, fria och oberoende nationer; jämställdhet mellan män och kvinnor;
04:47   rättvis konkurrens och solidaritet; stolthet och ödmjukhet; rättvisa och barmhärtighet.
04:57   Den här gången attackerar faran inte oss som krig och naturkatastrofer gör,
05:08   som mattan som plötsligt dras undan från våra fötter.
05:14   Massinvandring är en långsam ström av vatten som ständigt urholkar kusten.
05:21   Den har maskerats som en humanitär sak, men dess sanna natur är ockupationen av territoriet.
05:28   Och vad de vinner i territorium, förlora vi i territorium.
05:33   Flockar av besatta människorättsförsvarare känner ett överväldigande behov av att tillrättavisa oss
05:41   och att göra anklagelser mot oss.
05:44   Det påstås att vi är främlingsfientliga,
05:48   men sanningen är att historien om vår nation är också en av integration.
05:54   och historien om sammanflätning av kulturer.
05:59   De som har försökt att komma hit som nya familjemedlemmar, som allierade,
06:03   eller som fördrivna personer som fruktar för sina liv
06:07   har släppts in för att göra ett nytt hem för sig själva.
06:13   Men de som har kommit hit med avsikt att ändra vårt land,
06:18   som formar vår nation i sin egen bild, som har kommit med våld och mot vår vilja,
06:25   – Har alltid mötts med motstånd.
06:35   Mina damer och herrar,
06:38   Först talar de om bara ett par hundra, ett- eller tvåtusen omflyttade människor.
06:45   Men inte en enda ansvarig europeisk ledare skulle våga svära under ed
06:50   att detta ett par tusen inte så småningom skall komma att öka till tio- eller hundratusentals.
06:57   Om vi vill stoppa denna massinvandring, måste vi först stoppa Bryssel.
07:04   Den största faran för EU: s framtid kommer inte i från dem som vill komma hit,
07:11   men från Bryssels fanatiska internationalismen.
07:14   Vi ska inte låta Bryssel stå över lagen.
07:21   Vi får inte låta Bryssel tvinga på oss den bittra frukten av sin kosmopolitiska invandringspolitik.
07:31   Till Ungern ska vi inte importera brottslighet, terrorism, homofobi, synagogabränning och antisemitismen.
07:40   Det får inte finnas några stadsdelar utom räckhåll för lagen, det får inte finnas någon oordning,
07:46   Det får inte finnas invandrar upplopp här, och det får inte finnas gäng som jagar våra kvinnor och döttrar.
07:56   Vi får inte låta andra bestämma om vem vi ska släppa in i vårt hem och land, som vi kommer att leva tillsammans med,
08:07   och som vi kommer att dela vårt land med.
08:10   Vi vet hur dessa situationer fungerar. Först tillåter vi dem att bestämma om vem vi måste släppa in,
08:18   då tvingar de oss att tjäna utlänningar i vårt eget land.
08:24   Till slut berättar de för oss att vi ska packa upp och lämna vårt eget land.
08:30   Därför förkastar vi tvångsförflyttningssystemet, och vi ska varken inte tolerera utpressning eller hot.
08:47   Det är dags att ringa varningsklockan. Det är dags för opposition och motstånd.
08:56   Det är dags att samla allierade till oss. Det är dags att höja flaggorna av stolta nationer.
09:05   Det är dags att förhindra förstörelsen av Europa, och det är dags att rädda Europas framtid.
09:12   För detta ändamål, oavsett partitillhörighet, vill vi uppmana alla medborgare i Ungern till att förenas,
09:21   och vi uppmanar alla europeiska nationer till att förenas.
09:25   Ledarna och medborgarna i Europa får inte längre leva i två skilda världar.
09:32   Vi måste återupprätta ett enat Europa. Vi Europas folk
09:36   kan inte vara fria individer om inte vi är fria tillsammans.
09:43   Om vi förenar våra krafter, kommer vi att lyckas. Om vi drar åt olika håll, kommer vi att misslyckas.
09:49   Tillsammans är vi starka, splittrade är vi svaga. Antingen tillsammans eller inte alls.
09:58   Ungrare,
10:02   År 1848 var det skrivet i ödets bok att ingenting kunde göras mot det Habsburgska Imperiet.
10:14   Om vi då hade accepterat denna utkomst, skulle vårt öde ha förseglats,
10:19   så skulle det tyska folk havet ha uppslukat ungrarna.
10:24   År 1956 var det skrivet i ödets bok att vi skulle förbli ett ockuperat och ett sovjetiserat land,
10:34   tills patriotismen släcktes i den allra sista ungraren.
10:39   Om vi då hade accepterat denna utkomst, skulle vårt öde ha förseglats,
10:45   så skulle det sovjetiska folk havet ha uppslukat ungrarna.
10:49   Idag står det skrivet i ödets bok att dolda, ansiktslösa världsmakter
10:55   kommer att eliminera allt som är unikt,
10:59   autonom, gammalt och nationellt.
11:03   De kommer att smälta kulturer, religioner och befolkningar, tills vår mångfacetterade
11:08   och stolt Europa äntligen blir blodlös och foglig.
11:16   Om vi accepterar denna utkomst, ska vårt öde förseglas,
11:21   och vi kommer att uppslukas i den enorma magen av Europas förenta stater.
11:28   Uppgiften som väntar det ungerska folket, nationerna i Centraleuropa
11:36   och andra europeiska nationer som ännu inte har förlorat alla sunt förnuft
11:41   är att besegra, skriva om och omvandla ödet som är avsett för oss.
11:47   Vi ungrare och polacker vet hur man gör detta. Vi har fått lära oss att
11:52   man bara kan se faran i ansiktet om man är modig nog.
11:59   Vi måste därför dra ut den antika dygd av mod som ligger under slammet av glömska.
12:07   Först och främst måste vi ha ryggrader utav stål,
12:12   och vi måste svara tydligt med en röst tillräcklig hög för att höras vida omkring,
12:19   den främste, och den enskilda viktigaste frågan som avgör vårt öde:
12:25   Frågan på vilken Europas framtid står och faller är detta:
12:29   “Skall vi vara slavar eller fria män – Det är frågan. Svara mig!”
12:34   Heja Ungern, heja ungrare!
 

2 thoughts on “A Rosetta Stone for Viktor Orbán: Swedish

  1. These many translations are a great service for spreading the truth, I am assuming that the powers elite and the globalists are ‘getting their undergarments in a knot’ over this.

Comments are closed.