A Rosetta Stone for Viktor Orbán: Polish

On March 15, 2016, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán gave an important and inspirational speech on Hungary’s National Day commemorating the country’s independence in 1848.

Below is the Polish version of excerpts from Mr. Orbán’s speech. Many thanks to Green Infidel for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

Note: The translator consulted the translations already posted by niezalezna.pl and jeznach.neon24.pl for help with his version of the speech.

The English-language version is here.

These are the languages that volunteers have signed up for so far:

Albanian English Portuguese †
Catalan French Romanian
Croatian German Russian †
Czech Greek Slovenian *
Danish † Italian Spanish †
Dutch * Polish  

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

If you want to add yours to the list, please send an email to gatesofvienna (at) chromatism (dot) net, and I’ll send you a handy Word doc with the times and English subtitles in tabular format, which will make the job easier.

Polish Transcript:

00:05   Los Węgrów jest powiązany z narodami Europy
00:11   I stał się aż tyle częścią związku
00:14   że dziś żaden naród nie może być wolny — włącznie z Węgrami – jeżeli Europa nie jest wolna.
00:22   I dziś Europa jest bezsilna, jest jak więdnący kwiat zjadany przez tajne robactwo.
00:31   Dziś, 168 lat po wiośnie ludów,
00:38   Europa, nasza wspólna ojczyzna, nie jest wolna!
00:43   Szanowni Świętujący, Europa nie jest wolna, bo wolność zaczyna się od mówienia prawdy.
00:51   Dziś w Europie zakazane jest powiedzieć prawdę.
00:55   Kaganiec jest kagańcem, nawet z jedwabiu.
01:02   Jest zakazane powiedzieć, że dziś nie przybywają uchodźcy, lecz Europie zagraża wędrówka ludów.
01:14   Jest zakazane powiedzieć, że dziesięciomilionowe tłumy czekają w gotowości, żeby ruszyć w naszym kierunku.
01:20   Jest zakazane powiedzieć, że migracja przynosi przestępstwo i terror do naszych krajów.
01:27   Jest zakazane powiedzieć, że tłumy z innych cywilizacji
01:33   są zagrożeniem dla naszego stylu życia, kultury, zwyczajów, tradycji chrześcijańskich.
01:40   Jest zakazane powiedzieć, że ci co wcześniej przybyli
01:45   zamiast integracji zbudowali własny świat,
01:51   z własnymi prawami, ideami, które rozwierają tysiącletnie ramy Europy.
02:00   Jest zakazane powiedzieć, że to nie łańcuch przypadkowych i nieumyślnych konsekwencji,
02:07   lecz zaplanowana akcja, tłum ludzi prowadzonych na nas.
02:15   Jest zakazane powiedzieć, że w Brukseli dziś pracują nad tym,
02:19   żeby jak najszybciej przywieźli i zasiedlili u nas obcych.
02:26   Jest zakazane powiedzieć, że celem zasiedlenia
02:30   jest przerysowanie wzorów religijnych i kulturalnych Europy i przebudowanie etnicznych podstaw,
02:39   usuwając ostatnie bariery internacjonalizmu, czyli państwa narodowe.
02:46   Jest zakazane powiedzieć, że Bruksela zabiera
02:51   kawałki naszej narodowej suwerenności,
02:55   że w Brukseli pracują nad planem Stanów Zjednoczonych Europy,
03:01   do czego nikt, nigdy ich nie uprawnił.
03:11   Szanowni Państwo,
03:14   Dzisiejszy przeciwnicy wolności są inni niż dawni władcy,
03:19   czy władcy systemu sowieckiego.
03:23   Innymi metodami zmuszają nas do poddania się.
03:27   Dziś nie zamykają w więzieniach, nie zabierają do łagrów,
03:32   nie okupują czołgami państwa przywiązane do własnej wolności.
03:39   Dziś wystarczą ataki prasy światowej, stygmatyzacja, straszenie i szantaż.
03:46   Czy raczej wystarczały. Do tej pory.
03:51   Narody Europy obudziły się, uporządkowują się
03:56   i niedługo wstaną.
03:59   Podstawy tej Europy, zbudowanej na uciszeniu prawdy, się łamią.
04:07   Narody Europy mogą w końcu zrozumieć, że chodzi o ich przyszłość.
04:14   Nie tylko dobrobyt i wygodne życie, praca,
04:20   ale nasze bezpieczeństwo i pokój są także zagrożone.
04:25   Śpiące w dobrobycie narody Europy wreszcie zrozumiały,
04:31   że zagrożone są zasady, na których Europa została zbudowana.
04:37   Europa to chrześcijaństwo, wspólne życie wolnych i niezależnych narodów, równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
04:47   Uczciwa konkurencja, solidarność, honor, pokora, sprawiedliwość i miłosierdzie.
04:57   Teraz, niebezpieczeństwo nie atakuje nas jak wojny i katastrofy,
05:08   nagle nas obezwładniając.
05:14   Wędrówka ludów to cicha woda, która wytrwale rwie brzegi.
05:21   Pokazuje się, jako sprawa humanitarna, lecz jej prawdziwa natura, to zajęcie przestrzeni.
05:28   To co dla nich jest zajęciem przestrzeni, dla nas jest utratą przestrzeni.
05:33   Wojownicy praw człowieka czują potrzebę, aby nas pouczać
05:41   i oskarżać.
05:44   Ponoć jesteśmy wrogimi ksenofobami.
05:48   Ale prawda jest taka, że nasza historia, to też historia przyjmowań
05:54   i łączenia kultur.
05:59   Kto zgłaszał się jako nowy członek rodziny, sojusznik,
06:03   czy przybysz uciekający aby przeżyć,
06:07   tego wpuściliśmy i znalazł u nas nową ojczyznę.
06:13   Ale ten kto przybył, aby zmienić nasz kraj,
06:18   uformować nasz naród na własną modłę, kto przybył z agresją i wbrew naszej woli,
06:25   zawsze spotkał sprzeciw.
06:35   Panie i panowie,
06:38   Na początek mówią nam tylko o kilkuset, może 1000-2000 przesiedleńców.
06:45   Ale żaden odpowiedzialny przywódca europejski nie zechce przysiąc,
06:50   że te kilka tysięcy nie rozrośnie się w konsekwencji do dziesiątek lub i setek tysięcy.
06:57   Jeśli chcemy powstrzymać tę masową migrację, musimy przede wszystkim powstrzymać Brukselę.
07:04   Główne niebezpieczeństwo dla przyszłości Europy nie bierze się z tych, którzy chcą tu przyjść,
07:11   ale pochodzi od brukselskich fanatyków internacjonalizmu.
07:14   Nie możemy pozwolić Brukseli, by stawała ponad prawem.
07:21   Nie możemy pozwolić, by wmuszała w nas gorzki owoc swej kosmopolitycznej polityki imigracyjnej.
07:31   Nie będziemy importować na Węgry przestępstw, terroryzmu, homofobii i antysemityzmu płonących synagog.
07:40   Nie będzie tu w naszych miastach dzielnic poza prawem, masowego warcholstwa i zamieszek w wykonaniu imigrantów
07:46   Nie będzie gangów polujących na nasze żony i córki.
07:56   Nie pozwolimy, aby nam inni mówili kogo mamy wpuszczać do naszych domów i do kraju,
08:07   ani z kim mamy się podzielić naszym krajem.
08:10   Sami wiemy, takie sprawy się toczą. Jeśli najpierw im pozwolimy mówić nam, kogo mamy przyjąć,
08:18   to potem zmuszą nas byśmy służyli obcym we własnym kraju.
08:24   A na koniec każą nam się spakować i wyjechać.
08:30   Dlatego odrzucamy plan przymusowych nasiedleń i nie będziemy tolerować ani szantażu ani gróźb.
08:47   Nadszedł czas, aby uderzyć w dzwon alarmowy. Nadszedł czas na sprzeciw i opór.
08:56   Nadszedł czas, aby gromadzić sojuszników w tej sprawie. Nadszedł czas, aby wznieść sztandary dumnych narodów.
09:05   Nadszedł czas, aby zapobiec destrukcji Europy i uratować jej przyszłość.
09:12   W tym celu apelujemy o jedność do wszystkich obywateli Węgier bez względu na przynależność partyjną
09:21   oraz do wszystkich narodów europejskich.
09:25   Przywódcy i obywatele Europy nie mogą mieszkać w dwóch odrębnych światach.
09:32   Musimy przywrócić jedność Europy. My, narody Europy,
09:36   nie będziemy wolni w osobności, jeśli nie będziemy wolni razem.
09:43   Jeśli zespolimy nasze siły to się nam uda, ale jeśli będziemy ciągnąć każdy w swoją stronę — doznamy klęski.
09:49   Razem jesteśmy siłą, osobno jesteśmy słabością. Albo więc będziemy razem, albo nie będzie nas wcale — takie jest prawo dzisiejszego dnia.
09:58   Rodacy,
10:02   W roku 1848 w księdze losów było zapisane, że nic nie można było zrobić przeciw imperium Habsburgów.
10:14   Gdybyśmy wtedy tego wyroku posłuchali, nasz los byłby przypieczętowany
10:19   i germańskie morze pochłonęłoby Węgrów zupełnie.
10:24   W roku 1956 w księdze losów było zapisane, że mamy pozostać krajem okupowanym i sowietyzowanym
10:34   dopóki u ostatniego Węgra nie wytępi się patriotyzmu.
10:39   Gdybyśmy wtedy tego wyroku posłuchali, nasz los byłby przypieczętowany
10:45   i Węgrów pochłonęłoby sowieckie morze.
10:49   Dziś w księdze losów jest napisane, że ukryte, bezimienne potęgi światowe
10:55   zniszczą wszystko co jest odmienne,
10:59   autonomiczne, odwieczne i narodowe.
11:03   Mają zmieszać kultury, religie i populacje, aż wieloraka
11:08   i dumna Europa nie stanie się nijaka i łagodna.
11:16   I jeśli teraz tego wyroku posłuchamy, nasz los będzie przypieczętowany
11:21   i połknie nas ogromny brzuch Stanów Zjednoczonych Europy.
11:28   Zadaniem, jakie staje przed Węgrami, narodami Europy środkowej
11:36   i innymi narodami Europy, które jeszcze nie pożegnały się ze zdrowym rozsądkiem,
11:41   jest bronić się, przeredagować ten wyrok, i odmienić los, jaki jest nam przewidziany.
11:47   My, Węgrzy i Polacy, wiemy jak to robić. Nauczono nas, że
11:52   tylko jeśli się jest odważnym można spojrzeć niebezpieczeństwu prosto w twarz.
11:59   Musimy więc wydobyć stara cnotę odwagi spod mułu zapomnienia.
12:07   Przede wszystkim musimy umieścić stal w naszych grzbietach,
12:12   i jasno odpowiedzieć sobie na najważniejsze i najpierwsze pytanie określające nasz los.
12:19   Zadać je głosem tak donośnym, aby zostało usłyszane daleko i powszechnie.
12:25   A pytanie, po którym ustoi lub upadnie przyszłość Europy brzmi tak:
12:29   „Czy mamy żyć wolni czy w niewoli?” Oto jest pytanie i niech każdy na nie odpowie.
12:34   Dalejże, Węgry. Naprzód Węgrzy!
 

2 thoughts on “A Rosetta Stone for Viktor Orbán: Polish

  1. Please change
    03:14 Dzisiejszy przeciwnicy wolności są inni niż dawni władcy,
    to
    03:14 Dzisiejsi przeciwnicy wolności są inni niż dawni władcy,

Comments are closed.