A Rosetta Stone for Viktor Orbán: Danish

Update: There was a technical problem with the original video file. Vlad fixed it, so the embed is once again working.

On March 15 Hungarian Prime Minister Viktor Orbán gave an impassioned speech about sovereignty on Hungary’s National Day commemorating the country’s independence in 1848. He described the dangers of mass immigration, and called for the nations of Europe to unite against the migration policies being imposed upon them by Brussels.

Below is the Danish version of excerpts from Mr. Orbán’s speech. Many thanks to Nemo for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

The English-language version is here.

These are the languages that volunteers have signed up for so far:

Albanian English Portuguese †
Catalan French Romanian
Croatian German Russian
Czech Greek Slovenian †
Danish Italian Spanish
Dutch † Polish Swedish *
 

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

If you would like to translate the speech into an additional language, please send an email to gatesofvienna (at) chromatism (dot) net, and I’ll send you a Word document with the times and English subtitles in tabular format, which will make the job somewhat easier.

Danish Transcript:

00:05   Ungarns skæbne er blevet knyttet til de europæiske nationers,
00:11   og vi er i så høj grad blevet en del af unionen,
00:14   at et enkelt folk – herunder det ungarske – ikke kan være frit, hvis Europa ikke er frit.
00:22   Og i dag er Europa så sygt og svagt som blomsten, der ædes op indefra af en orm.
00:31   I dag, 168 år efter de store friheds- og selvstændighedskrige i Europa,
00:38   er Europa, vores fælles hjem, ikke frit!
00:43   Europa er ikke frit, mine damer og herrer. For frihed forudsætter, at man siger sandheden.
00:51   I Europa i dag er det forbudt at sige sandheden.
00:55   En knebel er en knebel, selvom den er af silke.
01:02   Det er forbudt at sige, at de, der kommer, ikke er flygtninge, men at migrationen truer Europa.
01:14   Det er forbudt at sige, at mange millioner er brudt op og på vej hertil.
01:20   Det er forbudt at sige, at immigrationen medfører kriminalitet og terror i vore lande.
01:27   Det er forbudt at påpege, at masserne, der kommer fra andre civilisationer,
01:33   udgør en fare for vores livsstil, kultur, sædvaner og kristne traditioner.
01:40   Det er forbudt at påpege, at de, der tidligere er kommet,
01:45   allerede har skabt deres egne, adskilte parallelsamfund
01:51   med egne love og normer, som splitter de tusind år gamle europæiske samfund.
02:00   Det er forbudt at påpege, at dette ikke er en tilfældig, utilsigtet følge,
02:07   men en planlagt og styret operation – en folkemængde sendt i vores retning.
02:15   Det er forbudt at sige, at man i Bruxelles har planer om
02:19   at transportere fremmede hertil og bosætte dem iblandt os så hurtigt som muligt.
02:26   Det er forbudt at påpege, at formålet med denne bosættelse
02:30   er at forandre det religiøse og kulturelle landskab i Europa og forvandle dets etniske fundament.
02:39   For dermed at fjerne den sidste hindring for internationalismen: nationalstaterne.
02:46   Det er forbudt at sige, at Bruxelles i det skjulte tilraner sig mere
02:51   og mere af vores nationale suverænitet,
02:55   og at mange i Bruxelles nu planlægger Europas Forenede Stater
03:01   noget som ingen nogensinde har samtykket i.
03:11   Mine damer og herrer,
03:14   Frihedens fjender er i dag ikke som fortidens kongelige
03:19   og kejsere eller de, der stod i spidsen for Sovjetunionen;
03:23   De bruger andre redskaber til at tvinge os til underkastelse.
03:27   I dag bliver vi ikke fængslet eller sendt i koncentrationslejre,
03:32   og de sender ikke kampvogne for at besætte frihedselskende lande.
03:39   I dag er det nok at bombardere os med de internationale mediers fordømmelse, trusler og afpresning
03:46   eller rettere, det har det hidtil været.
03:51   De europæiske folkeslag er langsomt ved at vågne op og organisere sig,
03:56   og snart vil de vinde frem.
03:59   Det knager og brager i EU’s tømmer, som hviler på et fundament af undertrykkelse.
04:07   De europæiske folkeslag har måske endelig forstået, at deres fremtid står på spil:
04:14   Ikke alene er deres velstand, gode liv og arbejde i fare,
04:20   selve vores sikkerhed og fredelige tilværelse er også truet.
04:25   Europæerne, der har slumret i deres overflod og velstand, har omsider forstået,
04:31   at de principper, livet i Europa er bygget på, er i overhængende fare.
04:37   Europa er et fællesskab af frie og uafhængige kristne lande med ligeværdighed mellem kønnene;
04:47   med fair konkurrence og solidaritet; retfærdighed og barmhjertighed.
04:57   Faren rammer ikke ligesom krige og naturkatastrofer,
05:08   der brat trækker tæppet væk under vores fødder.
05:14   Massemigrationen er som havet, der vedvarende eroderer kysten.
05:21   Den er forklædt som en humanitær sag, men er i virkeligheden en besættelse.
05:28   Og den jord, de vinder, er jord, vi taber.
05:33   Flokke af indædte menneskerettighedsforkæmpere føler behov for at skælde ud
05:41   og komme med beskyldninger imod os.
05:44   Vi er angiveligt fjendtlige xenofober,
05:48   men sandheden er, at vores nations historie også er inkluderende,
05:54   og en historie om kulturer, der flettes sammen.
05:59   De, der er kommet her som nye familiemedlemmer, allierede
06:03   eller fordrevne mennesker i livsfare,
06:07   er blevet lukket ind, så de kunne skabe sig et nyt liv.
06:13   Men de, der er kommet her i den hensigt at forandre vores nation
06:18   og omdanne den i deres eget billede, med vold og imod vores vilje,
06:25   er altid blevet mødt med modstand.
06:35   Mine damer og herrer,
06:38   Først talte de om nogle få hundrede, eller ét eller to tusind fordrevne mennesker.
06:45   Men ikke en eneste ansvarlig europæisk leder tør sværge på,
06:50   at det par tusind ikke med tiden bliver til titusindvis eller hundredetusindvis.
06:57   Hvis vi vil standse denne massemigration, må vi først standse EU.
07:04   Den største fare for Europas fremtid skyldes ikke dem, der ønsker at komme her,
07:11   men den fanatiske internationalisme i Bruxelles.
07:14   Vi bør ikke lade Bruxelles sætte sig ud over loven.
07:21   Vi må ikke lade EU påtvinge os de bitre frugter af sin kosmopolitiske immigrationspolitik.
07:31   Vi vil ikke lade Ungarn importere kriminalitet, terror, homofobi og jødehad.
07:40   Vi vil ikke have bykvarterer, hvor loven ikke gælder, eller masseoptøjer,
07:46   og vi vil ikke have bander, der jager vores hustruer og døtre.
07:56   Vi vil ikke lade nogen bestemme, hvem vi lukker ind i vores land og hjem, hvem der skal bo hos os,
08:07   og som vi skal dele vort land med.
08:10   Vi ved, hvordan det går. Først lader vi dem bestemme, hvem vi skal tage imod,
08:18   og så tvinger de os til at varte fremmede op i vores eget land.
08:24   I sidste ende vil vi få besked på at pakke og forlade vores hjemland.
08:30   Derfor afviser vi den tvungne omfordeling, og vi finder os ikke i hverken afpresning eller trusler.
08:47   Tiden er inde til at ringe med alarmklokken. Tiden er inde til modstand.
08:56   Tiden er inde til at samle vore allierede. Tiden er inde til, at stolte nationer står sammen.
09:05   Tiden er inde til at forebygge ødelæggelsen af Europa og redde Europas fremtid.
09:12   Med det mål beder vi alle ungarske borgere, uanset politisk tilhørsforhold, om at forenes,
09:21   og vi beder alle europæiske nationer om at forenes.
09:25   Europas ledere og borgere skal ikke længere leve i hver sin verden.
09:32   Vi må genoprette det europæiske fællesskab – vi, de europæiske folk,
09:36   kan ikke være fri som individer, hvis vi ikke er fri som folk.
09:43   Hvis vi forener kræfterne, vil det lykkes; trækker vi hver sin vej, vil vi fejle.
09:49   Samlede er vi stærke, splittede er vi svage. Vi må kæmpe sammen eller slet ikke – sådan er dagens lov.
09:58   Ungarere,
10:02   I 1848 stod det skrevet i skæbnens bog, at der intet var at stille op mod det habsburgske imperium.
10:14   Hvis vi havde fundet os i det dengang, ville vor skæbne have været beseglet,
10:19   og ungarerne ville være druknet i et hav af tyskere.
10:24   I 1956 stod det skrevet i skæbnens bog, at vi skulle forblive et besat, kommunistisk land,
10:34   indtil den sidste ungarske patriot gav op.
10:39   Hvis vi havde fundet os i det dengang, ville vores skæbne have været beseglet,
10:45   og ungarerne ville være druknet i det sovjetiske hav.
10:49   I dag står det skrevet i skæbnens bog, at anonyme, skjulte magthavere
10:55   vil udrydde alt det, der er enestående,
10:59   selvrådende, gammelt og nationalt.
11:03   De vil blande kulturer, religioner og befolkninger, indtil vores mangeartede
11:08   og stolte Europa til sidst bliver blodfattigt og tamt.
11:16   Og hvis vi accepterer den udvikling, er vores skæbne beseglet,
11:21   og vi vil blive opslugt af det enorme Europas Forenede Stater.
11:28   Den opgave, der påhviler det ungarske folk og de centraleuropæiske nationer
11:36   og de øvrige europæiske nationer, der endnu ikke har mistet al sund fornuft,
11:41   er at bekæmpe, omskrive og forandre, hvad skæbnen har bestemt for os.
11:47   Vi ungarere og polakker ved, hvordan det skal gøres. Vi har lært, at
11:52   man skal have modet til at se farerne i øjnene.
11:59   Vi må derfor hente modets gamle dyd op af glemslens dyb.
12:07   Først og fremmest må vi stålsætte os
12:12   og svare højt og tydeligt, så det kan høres vidt omkring,
12:19   på det helt afgørende spørgsmål, der bestemmer vores skæbne:
12:25   Spørgsmålet, som Europas fremtid står og falder med, nemlig dette:
12:29   ”Vil vi være slaver eller frie mænd? Det er spørgsmålet. Svar mig!”
12:34   Rejs jer, ungarere! Rejs jer, ungarere!
 

One thought on “A Rosetta Stone for Viktor Orbán: Danish

  1. Victor Orban is an intelligent man. I hope the people of Europe listens to what he says. We have to stop massmigration now!

Comments are closed.