Nyílt levél Őszentsége Ferenc pápához

Below is a Hungarian version of Geert Wilders’ open letter to Pope Francis, which was published here on December 6. Many thanks to Zoltan for the translation.

Nyílt levél Őszentsége Ferenc pápához

Őszentsége,

Legutóbbi Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában ( § 247-248 ) felhívta a világ figyelmét a kereszténység zsidókkal és a zsidók hitével szembeni lekötelezettségére. A buzdítás azt a szörnyű üldöztetést is élesen elítéli, amelyet a zsidók a keresztények részéről a múltban elszenvedtek.

Az Ön szavai sokakat inspirálhatnak.

Sajnos ezek a szavak éles ellentétben állnak a gyűlölet azon kifejezésével, amelynek a szunnita iszlám spirituális vezetője, a kairói al-Azhar egyetem főimámja Ahmed al — Tajeb tavaly októberben adott hangot.

Október 25-én egy az egyiptomi televízióban sugárzott interjú során Ahmed al-Tajeb főimám megerősítette a Korán 5:82 versének fontosságát. A vers azt állítja, hogy az összes ember közül a keresztények állnak a legközelebb a muszlimokhoz, míg a zsidók a legellenségesebbek velük szemben. Ez a vers ihlette az iszlám több évszázados zsidógyűlöletét.

Al-Tajeb a Korán alapján zsidógyűlöletre történő felszólítása összhangban van az iszlám tanítás tizennégy évszázadával. Al-Tajeb főimám elődje az Al — Azhar egyetemen, Muhammad Sajjid Tantawi Izráel fiai a Koránban és a Szunnában címmel még egy könyvet is írt a Koránon alapuló zsidógyűlölet védelmében.

Az iszlám üldöztetés, melytől jelenleg a keresztények Szíriában , Irakban, Egyiptomban, Szudánban, Nigériában, Pakisztánban, Indonéziában és sok más országban szenvednek, egyértelműen jelzi, hogy a Korán követőitől mire számíthatnak a keresztények. Amit az ateistáknak és zsidóknak —akiket a muszlimok legrosszabb ellenségeiknek tartanak — kell elszenvednie az iszlámtól még ennél is rosszabb.

Az Ön Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában (§ 252-253 ) azt állítja, hogy a „hiteles iszlám és a Korán helyes olvasata az erőszak minden formáját ellenzi.”

A valóság nem erősíti meg ezt az állítást.

A Korán tele van a nem-muszlimok ellen irányuló harcias és a gyűlöletkeltő versekkel. Őszentsége megtalálhatja ezeket, ha elolvassa a Koránt, de engedje meg, hogy ezek közül néhányat idézzek:

2:191-193 :   „Öljétek meg őket, ahol csak rájuk leltek, [ … ] Harcoljatok ellenük, amíg nem lesz többé megkísértés, s míg a hitvallás csupán Allahé lesz!”
4:89 :   „Ha hátat fordítanak nektek, akkor ragadjátok meg és öljétek meg őket, ahol csak rájuk akadtok, és ne fogadjatok közülük senkit se barátnak, sem pedig segítőnek.”
5:33 :   „Akik fegyvert fognak Allah s a küldötte ellen, […] azoknak az a jutalma, hogy megöletnek, vagy keresztre feszíttetnek, vagy egymással ellentétesen a kezük és a lábuk levágatik, vagy elűzetnek erről a földről.”
8:60 :   „És készítsetek föl ellenük ami fegyveres erőt és csatamént csak tudtok, hogy félelmet keltsetek általuk Allah és a ti ellenségeitekben…”
09:05 :   „Ha tehát a szent hónapok letelnek, akkor öljétek meg a bálványimádókat, ahol csak föllelitek őket! Fogjátok el őket! Ostromoljátok meg őket! Állítsatok nekik csapdát az összes leshelyről!”
09:29 :   „Harcoljatok azok ellen, akik nem hisznek Allahban.”
09:30 :   „És a keresztények azt mondják: ‘A Messiás Allah fia.’ Ezt mondják ők a szájukkal. Állításukkal hasonlítanak azoknak a beszédéhez, akik korábban hitetlenek voltak. Allah átka legyen rajtuk!”
9:123 :   „Ti hívők! Harcoljatok azok ellen a hitetlenek ellen, akik közel állnak hozzátok, hadd érezzék a keménységeteket. Tudnotok kell, hogy Allah az istenfélőkkel van!”
47:4 :   „Amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, akkor vágjátok el a nyakukat!”
 

Remélem, hogy a Szentatya segít megvédeni a Nyugat zsidó-keresztény és humanista civilizációját, amelynek még az ateisták és az agnosztikusok is a szabadságukat és a demokráciát köszönhetik.

Semmit sem nyerünk azzal, ha elutasítjuk a valósággal való szembenézést.

Ki kell mondanunk az iszlámról — amely jelenleg az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély — az igazat.

Nagy tisztelettel,
Geert Wilders, a Holland Parlament tagja, a Szabadságpárt (PVV) vezetője.

Languages available for Geert Wilders’ open letter to Pope Francis:

Dutch German Portuguese
English Hungarian Spanish
Finnish Italian *
French Polish  
 

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)