List otwarty do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka

Below is a Polish version of Geert Wilders’ open letter to Pope Francis, which was published here last Friday. Many thanks to Jacek K for the translation.

List otwarty do papieża Franciszka, napisany przez Geerta Wildersa, lidera PVV (Partij voor de Vrijheid, Partia Wolności) w Holandii.

List otwarty do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka

Wasza Świątobliwość,

W swojej Adhortacji Apostolskiej, Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii), (§ 247-248) zwracasz uwagę na wdzięczność chrześcijaństwa względem Żydów oraz ich wiary. Potępiasz również straszliwe prześladowania, których Żydzi byli przedmiotem, szczególnie tych, w których uczestniczą lub uczestniczyli chrześcijanie.

Twoje słowa, mogą inspirować wielu.

Lecz niestety, twoje słowa są sprzeczne z przejawami nienawiści, wyrażonymi w październiku ubiegłego roku przez duchowego przywódcę islamu, sunnity Ahmad Al-Tayeba, Wielkiego Imama Instytutu Al-Azhar w Kairze.

25 października 2012 roku, w jednym z wywiadów na antenie telewizji egipskiej, Wielki Imam Ahmad Al – Tayeb, potwierdził trafność koranicznego wersetu 5:82, który stanowi o tym, że ze wszystkich ludzi, chrześcijanie są najbliźsi muzułmanom, podczas gdy Żydzi są ich największymi wrogami. Ten werset przez wieki inspirował nienawiść Islamu do Żydów.

To liturgiczne wezwanie Al- Tayeba, koranicznej nienawiści do Żydów jest zgodne z czternastoma wiekami nauczania Islamu. Poprzednik Wielkiego Imama Instytutu Al -Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi, napisał nawet książkę zatytułowaną „Dzieci Izraela w Koranie i Sunnie” („The Children of Israel in the Koran and the Sunna”), broniąc w niej nienawiści do Żydów w oparciu o nauki koraniczne.

Przykład Chrześcijan prześladowanych przez Islam w Syrii, Iraku, Egipcie, Sudanie, Nigerii, Pakistanie, Indonezji i wielu innych krajach, pokazuje wyraźnie, jak wiele cierpienia zadają im wyznawcy Koranu. Ateiści i Żydzi, uważani za najgorszych z wrogów, muszą cierpieć jeszcze więcej.

W swojej Adhortacji Evangelii Gaudium (§ 252-253 ), stwierdzasz, że “prawdziwy Islam i poprawna interpretacja Koranu sprzeciwiają się wszelkiej przemocy”.

Rzeczywistość tego nie potwierdza.

Koran pełen jest wojowniczych i nienawistnych wersetów przeciwko nie-muzułmanom. Wasza Świątobliwość może je znaleźć, jeśli czyta Koran, poniżej wymienię kilka z nich:

2:191-193:   “I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, [ … ] I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Allaha.”
4:89:   “A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!”
05:33:   “Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca, [ … ] :będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju.”
8:60:   “Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić wroga Allaha i wroga waszego.”
9:05:   “A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki!”
9:29:   “Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha.”
9:30:   “A chrześcijanie powiedzieli:“Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Allah!”
9:123:   “O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością.”
47:4:   “Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi.”
 

Mam nadzieję, że Ojciec Święty wesprze nas w obronie Judeo -Chrześcijańskiej i Humanistycznej Zachodniej Cywilizacji, której nawet ateiści i agnostycy zawdzięczają wolność i demokrację.

Niczego się nie osiągnie bez stawienia czoła rzeczywistości.

Musimy mówić prawdę o islamie – największym zagrożeniu dla ludzkości obecnego wieku.

Z wielkim szacunkiem,
Geert Wilders

Członek Holenderskiego Parlamentu
Lider Partii na rzecz Wolności (PVV)

Languages available for Geert Wilders’ open letter to Pope Francis:

Dutch French Polish
English German Portuguese
Finnish Italian * Spanish
 

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

One thought on “List otwarty do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka

  1. Pingback: Nyílt levél Őszentsége Ferenc pápához | Gates of Vienna

Comments are closed.