Låt oss höja sanningens och frihetens flagga

Note: this is a Swedish version of “Let us Raise a Flag of Truth and Liberation” by Geert Wilders, published here earlier today. Many thanks to Ted Ekeroth for the translation.

Låt oss höja sanningens och frihetens flagga

Geert Wilders är partiledare för PVV (Partij voor de Vrijheid, Party for Freedom) i Nederländerna. Till åminnelse av en viktig årsdag denna månaden har Wilders tagit på sig ett ambitiöst projekt, vilket han förklarar nedan.

av Geert Wilders

För nio år sedan, i november 2004, hämtade poliser, utrustade med skottsäkra västar och maskingevär, mig i mitt hem och körde mig till en säker plats. Detta skedde två dagar efter det att filmskaparen och islamkritikern Theo van Gogh blev mördad av en muslimsk gärningsman, mitt på dagen på en gata i Amsterdam. Polisen tog mig till säkerhet för att islamistiska brottslingar hade hotat att döda mig också — detta eftersom även jag sade sanningen om islam, det största hotet mot vår frihet och civilisation.

Sedan denna olycksbådande dag för nio år sedan, har jag tvingats att leva under konstant polisbevakning. Jag har bott i armébaracker, fängelser och “säkra hus”. Hoten fortsätter till denna dag och har tagit ifrån mig mitt privatliv och min frihet.

Men jag kommer fortsätta tala. Saudiarabiens flagga stoltserar med “Shahada”, eller den muslimska trosbekännelsen: “Det finns ingen gud förutom Allah och Muhammed är Allahs profet”.

Till minne av de sista nio åren, till minne av de tusentals offer som blivit mördade under den tiden av muslimska gärningsmän, i London, i Moskva, i Mumbai, i Nairobi och i otaliga andra platser, och till minne av de miljontals människor — kvinnor, apostater, icke-muslimer — som dagligen utsätts för diskriminering och förnedring från den onda ideologin islam och från den förtryckande muslimska sharia-lagen, föreslår jag en ny flagga till den muslimska världen — en flagga med en deklaration om sanning och frihet: “Islam är en lögn, Muhammed en brottsling, Koranen ett gift”.

Endast då den muslimska världen inser denna sanning, kommer de kunna frigöra sig från ondskan och göra världen till en bättre och säkrare plats för alla människor.

Endast när den fria världen inser att islam är huvudsakligen en totalitär ideologi snarare än en religion, kommer den kunna försvara sina friheter och värden.

Languages available for “Let us Raise a Flag of Truth and Liberation”:

Danish * French Italian
Dutch German Swedish †
 

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

8 thoughts on “Låt oss höja sanningens och frihetens flagga

 1. Det är en intressant artikel. Alla vi som har någon form av koppling till CJ bör allt oftare visa citat från Koranen, haditherna, sunna, tafsir etc och jämföra det med hur dagens muslimska länder styrs, både kulturellt, religiöst och politiskt.

  [machine translation: There is an interesting article. All of us have some sort of connection to the CJ should increasingly see quotes from the Qur’an, hadith, sunnah, tafsir etc and compare it with how today’s Muslim countries are governed, both culturally, religiously and politically.]

 2. Jag inser att jag är gammal, faktiskt dödfärdig, men så länge jag är kvar i livet kommer jag att “hissa” (resp. hala!) en flagga, såvida jag inte befinner mig ombord på ett flytetyg, då jag kommer att “föra” en flagga.
  Varför inte anpassa det hela till den pågående islamiseringen av Sverige: gul text på blå bakgrund. Islam är inte mindre lögnaktig i Nya Sverige.

  [machine translation: I realize that I am old, actually death ready, but as long as I’m alive, I will “hoist” =”hissa” (or “hala”) A flag, unless I find myself on board a floating structures, then I will “föra” a flag.
  Why not customize it all to the ongoing Islamization of Sweden: yellow text on a blue background. Islam is no less mendacious in New Sweden.

 3. Pingback: Nostakaamme Totuuden ja Vapauden lippu | Gates of Vienna

 4. Pingback: Wznieśmy Flagę Prawdy i Wyzwolenia | Gates of Vienna

 5. Pingback: Elevemos una bandera de la verdad y la liberación | Gates of Vienna

 6. Pingback: A Rosetta Stone for a Flag of Truth and Liberation | Gates of Vienna

 7. Pingback: CNN Arabic: Protecting the Sensibilities of Muslims | Gates of Vienna

 8. Pingback: Да вдигнем знамето на Истината и Свободата! | Gates of Vienna

Comments are closed.