Wznieśmy Flagę Prawdy i Wyzwolenia

Note: this is a Polish version of “Let us Raise a Flag of Truth and Liberation” by Geert Wilders, published here yesterday. Many thanks to Jacek K. for the translation.

Wznieśmy Flagę Prawdy i Wyzwolenia.
Geert Wilders

Dziewięć lat temu, w listopadzie 2004 roku, policjanci w kamizelkach kuloodpornych i z karabinami maszynowymi zabrali mnie z mojego domu i zawieźli w bezpieczne miejsce. Stało się to dwa dni po tym, jak reżyser filmowy i krytyk Islamu, Theo van Gogh został zamordowany w biały dzień przez islamskiego fundamentalistę, na ulicy w Amsterdamie. Policja udzieliła mi schronienia, ponieważ mnie również, islamscy przestępcy grozili śmiercią. Dlatego, że także wypowiadałem prawdę o islamie, o największym zagrożeniu dla naszej wolności i naszej cywilizacji.

Od tej złowieszczej daty, od dziewięciu lat, zmuszony jestem żyć pod stałą ochroną policji. Przebywałem w koszarach, w więzieniach i innych kryjówkach. Do dnia dzisiejszego, moje życie jest zagrożone i zostałem pozbawiony mojej prywatności i wolności.

Ale nie przestanę mówić. Flaga Arabii Saudyjskiej z dumą ogłasza Szahadę lub też islamskie zobowiązanie wiary: “Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego posłańcem.”

Pamięci tych ostatnich dziewięciu lat, pamięci tysiącom ofiar zamordowanych w tym okresie przez islamskich zamachowców, w Londynie, w Moskwie, w Bombaju, w Nairobi, i w wielu innych miejscach, pamięci milionom osób – kobietom, apostatom, niemuzułmanom – codziennie dyskryminowanym i upokarzanym przez ideologię zła, jaką jest Islam, będących pod opresją islamskiego prawa szariatu, ofiaruję światu islamskiemu nową flagę – Flagę z deklaracją Prawdy i Wyzwolenia: “Islam jest kłamstwem, Mahomet jest przestępcą, Koran jest trucizną.”

Kiedy islamski świat uświadomi sobie tę prawdę, wtedy będzie w stanie uwolnić się od zła, czyniąc świat lepszym i bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich ludzi .

Kiedy wolny świat uświadomi sobie, że Islam jest bardziej ideologią totalitarną niż religią, wtedy będzie w stanie bronić swych wolności i wartości.

Languages available for “Let us Raise a Flag of Truth and Liberation”:

Arabic Esperanto Italian
Croatian * Finnish Polish
Czech French Portuguese
Danish German Russian *
Dutch Hebrew * Serbian
English Hungarian Swedish
 

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

2 thoughts on “Wznieśmy Flagę Prawdy i Wyzwolenia

  1. Pingback: Euroislam » Wznieśmy Flagę Prawdy i Wyzwolenia

  2. Pingback: Let us Raise a Flag of Truth and Liberation: Farsi | Gates of Vienna

Comments are closed.