A Rosetta Stone for Geert Wilders: Part One

A Rosetta Stone for Geert WildersGeert Wilders is the leader of the Party for Freedom (Partij voor de Vrijheid, or PVV) in the Netherlands. He and his party are staunch opponents of Islamization and mass immigration, and over the last two years or so Mr. Wilders has become the de facto political leader of the European Counterjihad.

On March 5th Geert Wilders was finally able to visit London and show his movie Fitna. While he was in town he gave a historic speech in the House of Lords. Several people have suggested that we mount another Rosetta Stone operation with an eye to publishing Mr. Wilders’ speech in as many languages as possible.

I contacted the PVV and asked for the original Dutch text. Mr. Wilders’ press officer told me that it was written in English to begin with, and that there was no official Dutch version. So we’ll kick off the Rosetta Stone operation tonight with a translation of Geert Wilders’ speech into his native language.

The full English text of the speech is here. Each time I post another translation, I’ll leave a snippet from the English version. Tonight’s quote:

Ladies and gentlemen, make no mistake: The left is facilitating Islamization. Leftists, liberals, are cheering for every new shariah bank being created, for every new shariah mortgage, for every new Islamic school, for every new shariah court. Leftists consider Islam as being equal to our own culture. Shariah law or democracy? Islam or freedom? It doesn’t really matter to them. But it does matter to us. The entire leftist elite is guilty of practising cultural relativism. Universities, churches, trade unions, the media, politicians. They are all betraying our hard-won liberties.

Below is the text in Dutch, as kindly translated by our Flemish correspondent VH:

Toespraak Geert Wilders in de House of Lords

Dank u wel. Het is geweldig om terug in Londen te zijn. En het is geweldig dat ik deze keer meer heb kunnen zien van deze prachtige stad dan alleen het detentiecentrum op Heathrow Airport.

Vandaag sta ik hier voor u, op deze bijzondere plek. En dit is zondermeer een heilige plek. Dit is, zoals Malcolm het altijd zegt: de moeder van alle parlementen. Ik ben bijzonder vereerd in de gelegenheid te zijn u hier toe te mogen spreken.

Ik dank u, Lord Pearson en Lady Cox, voor uw uitnodiging en het vertonen mijn film “Fitna”. Bedankt, vrienden, dat u mij hier uitgenodigd heeft.

Om te beginnen heb ik fantastisch nieuws. Afgelopen woensdag werden in Nederland de verkiezingen voor de gemeenteraden gehouden. Voor de eerste keer nam mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, deel aan deze lokale verkiezingen. Wij hebben in deden in twee steden mee: In Almere, één van de grootste steden in Nederland, en Den Haag, de derde grootste stad en tevens de thuisbasis van de regering, het parlement en de koningin. En wij hebben het geweldig gedaan! In één klap werd mijn partij de grootste in Almere en de tweede grootste partij in Den Haag. Groot nieuws voor de Partij van de Vrijheid en nog veel beter nieuws voor de burgers van deze twee prachtige steden.

En ik heb meer goed nieuws. Twee weken geleden bood de Nederlandse regering haar ontslag aan. In juni zullen de parlementsverkiezingen volgen en de toekomst voor de Partij van de Vrijheid ziet er geweldig uit. Volgens sommige peilingen worden wij de grootste partij in Nederland. Ik wil bescheiden blijven, maar toch, wie weet wordt ik over een paar maanden zelfs minister-president!

– – – – – – – –

Dames en heren, niet ver van hier staat een standbeeld van de grootste Premier die uw land ooit gekend heeft. En ik wil hem hier vandaag citeren: “Mohammedanisme een militant en converterend geloof. Het is al verspreid over Centraal-Afrika, bij elke stap onverschrokken strijders opwekkend, (…) de beschaving van het moderne Europa zal ten onder kunnen gaan zoals de beschaving van het oude Rome tenonder ging.” Deze woorden zijn van niemand minder dan Winston Churchill, die dit schreef in zijn boek “The River War” uit 1899.

Churchill had gelijk.

Dames en heren, noch ik, noch mijn partij heeft een probleem met moslims als zodanig. Er zijn vele gematigde moslims en de meerderheid van de moslims zijn gezagsgetrouwe burgers die net zo graag een vreedzaam leven willen leiden als u en ik. Daar ben ik mij van bewust. Dat is de reden waarom ik altijd dat duidelijke onderscheid maak tussen de mensen, de moslims, en de ideologie; tussen de islam en de moslims. Er zijn veel gematigde moslims, maar er bestaat niet zoiets als een gematigde islam.

De Islam streeft naar wereldheerschappij. De Koran beveelt moslims tot de jihad. De Koran beveelt moslims de Sharia in te voeren. De Koran beveelt moslims de islam aan de hele wereld op te leggen

Zoals de voormalige Turkse premier Erbakan het stelde: “Heel Europa zal islamitisch worden. Wij zullen Rome veroveren.” Einde citaat.

De Libische dictator Khadafi zei: “Er zijn nu tientallen miljoenen moslims op het Europese continent en hun aantal neemt toe. Dit is een duidelijke aanwijzing dat het Europese continent tot de islam zal worden bekeerd. Europa zal binnen afzienbare tijd een moslimcontinent zijn.” Einde citaat. Inderdaad vertelde Khadafi voor één keer in zijn leven de waarheid. Want vergeet niet: massa-immigratie en demografie is de lotsbestemming!

De islam is niet louter een godsdienst, het is vooral een totalitaire ideologie. De islam wil alle aspecten van het leven domineren, van de wieg tot het graf. De Sharia is een wet die ieder detail van het leven in een islamitische samenleving beheerst. Van burger- en familierecht tot en met het strafrecht. Het bepaalt hoe men moet eten, zich moet kleden en zelfs hoe het toilet te gebruiken. De onderdrukking van vrouwen is goed, maar het drinken van alcohol is slecht.

Ik denk dat de islam niet verenigbaar is met onze Westerse levenswijze. De islam is een bedreiging voor de Westerse waarden als de gelijkheid van mannen en vrouwen, de gelijkheid van homoseksuelen en heteroseksuelen, de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting. Dit alles staat onder druk door de islamisering. Dames en heren: Islam en vrijheid, islam en democratie, zijn onverenigbaar. Het zijn tegenovergestelde waarden.

Geen wonder dat Winston Churchill het boek “Mein Kampf” van Adolf Hitler beschreef als “de nieuwe Koran van geloof en oorlog, gezwollen, breedsprakig een vormeloos, maar zwanger van haar boodschap.” Zoals u weet, maakte Churchill deze vergelijking tussen de Koran en Mein Kampf in zijn boek “De Tweede Wereldoorlog,” een meesterwerk waarvoor hij de Nobelprijs voor de Literatuur ontving. De vergelijking door Churchill van de Koran met Mein Kampf is zondermeer juist. De kern van de Koran is de oproep tot Jihad. De Jihad heeft veel betekenissen en is Arabisch voor “strijd”. “Kampf” is Duits voor “strijd”. “Jihad” en “Kampf” hebben precies dezelfde betekenis.

Islam betekent onderwerping, er kan dus geen enkele misvatting zijn over het doel. Dat is een gegeven. De vraag is of wij in Europa en u in Groot-Brittannië met uw roemrijke verleden, zich zal onderwerpen of pal staan voor uw erfgoed.

We zien de islam in een ongelooflijk tempo opkomen. Europa is snel aan het islamiseren. Veel Europese steden hebben enorme Islamitische concentraties. Parijs, Amsterdam, Brussel en Berlijn zijn daar een paar voorbeelden van. In sommige delen van deze steden zijn al Islamitische voorschriften ingevoerd. Vrouwenrechten worden teniet gedaan. Burqa’s, hoofddoeken, polygamie, genitale verminking, eerwraak. Vrouwen moeten in aparte baden zwemmen, en u krijgt geen hand. In veel Europese steden heerst al apartheid. Joden zijn in toenemende aantallen uit Europa aan het vertrekken.

Zoals u ongetwijfeld beter zult weten dan ik, is ook in uw land de immigratie en islamisering snel toegenomen. Dat heeft een enorme druk op de Britse samenleving veroorzaakt. Kijk wat er bijvoorbeeld in Birmingham gebeurt, in Leeds, Bradford en hier in Londen. Britse politici die Winston Churchill zijn vergeten zoeken de weg van de minste weerstand. Zij hebben het opgegeven. Ze hebben zich overgegeven.

Vorig jaar heeft mijn partij de Nederlandse regering gevraagd naar een kosten-batenanalyse van de massa-immigratie. Maar de regering weigerde ons een antwoord te geven. Waarom? Omdat ze bang zijn voor de waarheid. De voortekenen zijn niet best. Een Nederlands weekblad — Elsevier — heeft berekend dat de kosten zijn opgelopen tot meer dan 200 miljard euro. Voor het affgelopen jaar alleen al kwamen ze op een bedrag van 13 miljard euro. Meer berekeningen zijn elders in Europa gemaakt: Volgens de Deense nationale bank, kost elke immigrant in Denemarken uit een islamitisch land de Deense staat meer dan 300 duizend euro. Hetzelfde in Noorwegen en Frankrijk. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat Europa met de dag armer wordt. Meer verarmd dankzij de massale immigratie. Meer verarmd dankzij de demografie. En links is door het dolle heen

Ik weet niet zeker of het waar is, maar in verscheidene Britse kranten lees ik dat Labour de deur heeft opengezet voor de massa-immigratie vanuit een bewust beleid om de sociale structuren van het Verenigd Koninkrijk te veranderen. Andrew Neather, een voormalige regeringsadviseur en schrijver van toespraken voor Tony Blair en Jack Straw, zei dat het doel van de immigratiestrategie van Labour was, en ik citeer, “om Rechts met de neus in de diversiteit te smeren en hun argumenten achterhaald te maken”. Als dit waar is, is dit symptomatisch voor links.

Dames en heren, vergis u niet: Links faciliteert de islamisering. Linksmensen, de “liberals”, staan te juichen bij iedere vers opgerichtte Sharia Bank, bij iedere nieuwe Sharia hypotheek, iedere nieuwe islamitische school en iedere nieuwe Sharia rechtbank. Links beschouwt de islam als gelijkwaardig aan onze eigen cultuur. De Sharia of de democratie? De islam of de vrijheid? Het maakt ze allemaal weinig uit. Maar het maakt ons wel wat uit. Die hele linkse elite maakt zich schuldig aan cultureel relativisme. Universiteiten, kerken, vakbonden, media en politici: allemaal hebben ze onze zwaarbevochten vrijheden verraden.

Ik vraag mij af: waarom zijn de linksen en de “liberals” gestopt voor die vrijheden op de bres te staan? Ooit ging de links de barricaden op voor de rechten van vrouwen. Maar waar zijn ze vandaag gebleven? Waar zijn ze, in 2010? Ze staan de andere kant op te kijken. Omdat ze verslaafd zijn geraakt aan cultureel relativisme en zich afhankelijk hebben gemaakt van het moslim-electoraat. Ze zijn afhankelijk geworden van massa-immigratie..

Hemel zij dank dat Jacqui Smith is afgetreden. Het was een ware overwinning voor de vrije meningsuiting toen een Britse rechter haar besluit van vorig jaar om mij de toegang tot uw land te ontzeggen, van tafel veegde. Ik hoop dat de rechters in mijn eigen land minstens zo verstandig zullen zijn en later dit jaar mij zullen vrijspreken van alle aanklachten tegen mij.

Maar helaas, tot op heden gaat het niet best met ze. Want ze willen de waarheid over de islam helemaal niet horen, noch zijn zij geïnteresseerd in de meningen van deskundige topjuristen op het gebied van vrijheid van meningsuiting. In een voorlopige zitting van het Hof vorige maand, werden vijftien van de achttien expert-getuigen geweigerd die ik had verzocht op te roepen.

Slechts drie getuige-deskundigen mogen worden gehoord. Gelukkig is mijn goede vriendin en moedige Amerikaanse psychiater Dr. Wafa Sultan één van hen. Maar het horen van hun getuigenis zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Blijkbaar mag de waarheid over de islam niet in het openbaar worden verteld, blijkbaar moet de waarheid over de islam achter dichte deuren blijven.

Dames en heren, ik word vervolgd wegens mijn politieke overtuiging. Van het Midden-Oosten weten we dat er politieke processen plaatsvinden, zoals in Iran en Saoedi-Arabië, maar niet in Europa, niet in Nederland.

Ik word vervolgd wegens het vergelijken van de Koran met Mein Kampf. Belachelijk. Ik vraag me af of Groot-Brittannië ooit de overtuigingen van Winston Churchill voor de rechter zal slepen… Dames en heren, het politieke proces dat tegen mij gevoerd wordt, dient te stoppen.

Maar gaat het niet alleen maar over mij, over Geert Wilders. De vrije meningsuiting ligt onder vuur. Laat me u een paar andere voorbeelden geven. Zoals u wellicht weet, leefde één van mijn helden, de Italiaanse auteur Oriana Fallaci, in angst voor uitlevering naar Zwitserland omwille van haar anti-islam boek “The Rage and the Pride”. De Nederlandse cartoonist Nekschot werd in zijn woning in Amsterdam door een arrestatieteam van tien man van zijn bed gelicht wegens zijn anti-islam tekeningen. Hier in Groot-Brittannië, is de Amerikaanse schrijfster Rachel Ehrenfeld door een Saoedische zakenman aangeklaagd wegens laster. In Nederland Ayaan Hirsi Ali en in Australië werden twee christelijke predikanten vervolgd. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dames en heren, in het Westen worden vrijheidslievende mensen geconfronteerd met deze voortdurende “juridische jihad”. Dit is islamitische “lawfare”. Maar ook, dames en heren, werd niet zo lang geleden nog de Deense cartoonist Westergaard zelfs bijna vermoord vanwege zijn cartoons.

Dames en heren, wij zouden het recht op vrijheid van meningsuiting moeten verdedigen. Met al onze kracht en al onze macht. De vrijheid van meningsuiting is de belangrijkste van onze vele vrijheden. De vrijheid van meningsuiting is de hoeksteen van onze moderne samenleving. De vrijheid van meningsuiting is de adem van onze democratie: zonder vrijheid van meningsuiting is het gedaan met onze manier van leven, gedaan met onze vrijheid.

Ik ben van mening dat het onze plicht is om de erfenis te behouden van de dappere jonge soldaten die ooit de stranden van Normandië bestormden. Die Europa bevrijd hebben van de tirannie. Deze helden mogen niet voor niets gesneuveld zijn. Het is onze plicht om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Of, zoals George Orwell zei: “Als vrijheid überhaupt iets betekent, dan is dit het recht om mensen te zeggen wat ze niet willen horen”.

Dames en heren, ik geloof in een ander beleid, het is tijd voor verandering. We moeten voortmaken. We kunnen niet veel langer wachten. De klok tikt. Als u mij toestaat wil ik één van mijn favoriete Amerikaanse presidenten citeren. Ronald Reagan zei ooit: “We moeten vandaag handelen, om morgen te behouden”. Daarom stel ik een aantal maatregelen voor om onze vrijheid te behouden, waarvan ik een paar hier zal noemen:

Ten eerste zullen we de vrijheid van meningsuiting moeten verdedigen. Dat is de belangrijkste van onze vrijheden. In Europa en zeker in Nederland, hebben we iets nodig als het Amerikaanse First Amendment.

Ten tweede zullen we een einde moeten maken aan het cultureel relativisme en dat van ons af schudden. Tegen de cultuurrelativisten, de Sharia-socialisten, zeg ik met trots: onze westerse cultuur is veruit superieur aan de islamitische cultuur. Wees niet bang om daar voor uit te komen. U bent geen racist als u zegt dat onze eigen cultuur beter is.

Ten derde zullen we de massa-immigratie uit islamitische landen moeten stoppen. Want meer Islam is minder vrijheid.

Ten vierde zullen we criminele immigranten moeten uitzetten en na denaturalisatie de criminelen met een dubbele nationaliteit. En daar zijn er velen van in mijn land.

Ten vijfde moeten we de bouw van nieuwe moskeeën verbieden. Er is genoeg islam in Europa. Vooral omdat christenen in Turkije, Egypte, Irak, Iran, Pakistan en Indonesië nog steeds worden mishandeld, zou er een moskeebouw-stop in het hele Westen moeten komen.

An als laatste, maar niet het minste, zullen we ons moeten ontdoen van al die zogenaamde leiders. Ik zei het al eerder: Minder Chamberlains, meer Churchills. Laten we echte leiders kiezen.

Dames en heren. Voor de vorige generatie, die van mijn ouders, stond het woord “London” gelijk aan hoop en vrijheid. Toen de nationaal-socialisten mijn land bezetten, gaf de BBC er in de duisternis van de nazi-tirannie dagelijks een sprakje hoop. Miljoenen van mijn landgenoten luisterden ernaar, in het geheim. De woorden “This is London” stonden symbool voor een snel aankomende betere wereld.

Wat zal men over veertig jaar vanuit hier uitzenden? Zal het nog steeds: “This is London” zijjn? Of wordt het “This is Londonistan”? Zal het ons hoop brengen of de normen en waarden van Mekka en Medina? Zal Groot-Brittannië haar onderwerping aanbieden of zal het stand houden? Wordt het vrijheid of slavernij? De keuze is aan u. En in Nederland is de keuze aan ons.

Dames en heren, wij zullen ons er nimmer voor excuseren om vrij te zijn.. We zullen en moeten nog geen millimeter toegeven. En inderdaad, zoals één van uw voormalige leiders zei: “Wij zullen ons nooit overgeven”.

De vrijheid moet volharden, en de vrijheid zal zegevieren.

Hartelijk dank.

5 thoughts on “A Rosetta Stone for Geert Wilders: Part One

 1. If you want, I can translate it for you into Romanian. I would do it now, but I don’t want to do it if someone else is doing it in the same time making one of our works useless. lol

 2. RV —

  By all means, do the Romanian! Please send me an email if you would, unspiek(at)chromatism(dot)net.

  Howver, be prepared to have your competence in the use of your own language criticized by some of your fellow Romanians who frequent this blog. 🙂

 3. Submitted. Since it’s over 3am here, I hope I didn’t make any spelling mistakes. And no, even though I hate translating, I’m a really good Romanian speaker so I hope that helped(the language is fairly complicated with a lot of grammar quirks). 😛

 4. .
  Great work on these translations! I will be tweeting this post to lots of people in the Netherlands, and the EU. I plan to tweet the other languages around to tweeters in those countries.

  A good Dutchman translated the following for me:

  De Koran moet niet verboden worden. Mein Kampf is niet een ‘heilige boek’, maar het mag niet worden verboden, maar je moet kunnen bekritiseren de idioten die mee eens.

  Zoals u wellicht vermoedt, Geert Wilders is GEEN racist. Hij is gewoon tegen de out-of-control immigratie en tegen immigranten die niet assimileren, en degenen die beat Gays en verkrachting niet-islamitische vrouwen niet worden afgedekt.
  Hij is ook zeer sterk tegen degenen die doden van hun eigen dochters en zusters voor hun ‘familie eer’.
  .
  hier is een absurde gedachte —
  Supreme uw God weet
  Christus was een pedofiel

  en een verkrachten terroristische
  het omzetten van slaven door het zwaard
  .
  Moslims zijn niet een ‘ras’ toch, ze zijn aanhangers van een religie / ideologie en de Sharia wet.
  De meeste moslims zijn zelfs niet-Arabieren, die in de weg, is ook niet een ‘Race’.

  Die hun plicht is volgens de Koran, het verspreiden van de sharia-wetgeving over de hele aarde. Het kan nemen 100-200 jaar, als ze slagen.

  Is dat de aard van de wereld je wilt voor je grote-Grand kinderen groot-Grand kinderen? Een Taliban Planet? Ik wed niet.
  Moslims zijn de grootste slachtoffers van de islam. Wilders is niet tegen moslims, hij is tegen het islamitisch fundamentalisme.

  Lees de Koran, maar wees voorzichtig, want de Islamists verbiedt niet-moslims uit lezen.

  Ik vraag me af waarom.

  Deze is groot, dit is REAL BIG! Spread the word op de wereld iedereen! De EU Mandarijnen de lijn! Als dit gaat naar de rechter, hoe veel meer van het publiek zal zich bewust worden van deze tirannie?

  Alle echte vrijheid begint met de vrijheid van meningsuiting. Als er geen vrijheid van meningsuiting, dan kan er geen echte vrijheid.

  De christenen en joden niet oproerbeheersing wanneer iemand maakt plezier van Christus of joden. Mensen moeten leren te beschaafd, en ter verantwoording te roepen wanneer zij niet. Moslims opgenomen.

  Geert Wilders is een held verspreiding van de pijnlijke waarheid. Hij moet beschermd worden!
  .
  hier is een absurde gedachte —
  Supreme uw God zegt
  Christenen zijn een ras

  liefhebbers van het joodse ras
  en de vreedzame boeddhistische race

  .
  absurde gedachte —
  God van het heelal wil
  Islam voor iedereen

  aan roemrijke leven
  slavernij en dienstbaarheid

  .
  absurde gedachte —
  God van het heelal zegt
  outlaw Zelfverdediging

  bloot gewelddadige misdrijven
  wordt geacht haatdragende

  .
  absurde gedachte —
  God van het heelal zegt
  beslissen om uw ras

  gewoon veranderen religies
  uw godsdienst is uw ras
  .
  USpace
  .
  Alle echte vrijheid begint met de vrijheid van meningsuiting. Zonder vrijheid van meningsuiting kan er geen echte vrijheid.
  .
  Filosofie van Liberty Cartoon
  .
  Help Halt Terrorisme Vandaag!!!
  .
  🙂
  .

Comments are closed.