A Rosetta Stone for Bill Warner, Part 9: Czech

A Rosetta Stone for Bill WarnerThis is the ninth in a series of subtitled versions of the 45-minute seminar given by Dr. Bill Warner this past summer in Tennessee.

Dr. Warner’s lucid report on the rapacious history of Islam has sparked a lot of comment on both sides of the Atlantic, generating enough interest to inspire these translations. We owe a great debt of thanks to all those volunteers who stepped forward.

The Czech version of Dr. Warner’s talk is below, and Arabic, Russian, and Turkish are in the pipeline.

Many thanks to MK for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

Arabic * Hungarian Spanish
Czech Polish Swedish
English Portuguese Turkish *
French Russian *
German Slovak

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

The English transcript is available here.

Czech transcript:

00:09   Po 9. září jsem si náhle uvědomil, že mým úkolem je přiblížit lidem těžké knihy,
00:14   a tak jsem se do té práce pustil.
00:17   Někdy o sobě mluvím jako o chlápkovi, který čte tlusté dlouhé knihy,
00:21   a píše stručné, jednoduché brožurky, kterým porozumí každý.
00:24   A vlastně mě to baví. Skoro nechodím na internet.
00:27   Lidé jsou někdy zklamáni, když mě potká některý antiislámista, a ptá se mě,
00:30   ‘Znáte moje stránky?’ Ne, neznám.
00:33   Nechodím vlastně ani na ty svoje.
00:37   Internet mi vlastně nic neříká, až na inzerci a možná hlavní zprávy
00:43   Raději čtu své tlusté, těžké svazky. Jsem už takový.
00:48   Domníval jsem se, že až napíšu své knížky, ze kterých každý snadno pochopí islám,
00:53   a Mohammeda a šáriu a všechny souvislosti islámského pronikání,
00:59   že vyhrajeme.
01:01   Mýlil jsem se. Není to ani začátek.
01:03   Postupně jsem zjistil, že až na úplnou hrstku – a věřte mi, že k ní patříte,
01:09   Reagují lidé na islám, na informace o tom, jaký skutečně je,
01:14   jen vystrašením, zlobou, a odmítáním diskuse.
01:22   Kdykoli se někomu snažím vysvětit, jak islám funguje, vyděsím ho.
01:27   Naivně jsem věřil, že až vydám své knihy, lidé mě umačkají.
01:29   A oni na mě skutečně tlačí – abych mlčel.
01:34   Myslel jsem, že ta důležitá otázka zní: ‘Co je pravá podstata islámu?’
01:38   Ale ona existuje ještě jedna otázka, důležitější:
01:42   ‘Proč se tak bojíme informací o islámu?’
01:46   Pamatujete, jak jsem vám vyprávěl příběhy?
01:50   Ono je to tak: Mé knihy jsou o faktech.
01:54   Fungují tady. [BW si ťuká na čelo]
01:56   Když ale chcete lidi přesvědčit, něco jim nabízíte.
01:59   A každý prodavač vám potvrdí,
02:00   že pocity jsou důležitější než fakta.
02:04   A pocity, kromě jiného, získáváte z příběhů. Z povídek, beletrie.
02:08   Vrtalo mi hlavou: proč mají lidé z islámu takový strach, když o něm vlastně nic nevědí?
02:14   A došlo mi: No, tu a tam něco vědí, útržky příběhů plných násilí.
02:20   A pak je vlastně nepřekvapí třeba to, že zotročovali své nepřátele.
02:25   Pamatujete, jak jsem mluvil o súfismu jako o paláci, z jehož sklepení se linul nasládlý pach?
02:33   Ten nasládlý pach cítil každá.
02:35   Ale nikdo o něm nechtěl mluvit.
02:38   Je to cosi hluboko v nás, v našich nejzákladnějších instinktech.
02:45   Odmítáme se ptát, a tak neznáme podstatu islámu.
02:49   A odpověď na naši otázku. . .[Dr. Warner ukáže na plátno]
02:56   Toto je svět islámu. Jak se to stalo?
03:00   Klidně se můžete ptát inteligentních lidí, a oni nebudou znát odpověď.
03:05   Jak se stalo, že severní Afrika, dříve evropská a křesťanská, se stala arabskou a muslimskou?
03:11   Jak k tomu došlo? A je to důležité?
03:18   Jak se křesťanský Blízký východ stal muslimským? A má vůbec smysl se takto ptát?
03:24   Má to obrovský smysl.
03:29   Abychom pochopili, kde se islám vzal, musíme se podívat,
03:32   jak vypadal svět před zrozením islámu.
03:35   Islám se zrodil do světa, kterému dominoval Byzantská říše.
03:41   Ze síry [Mohammedova životopisu] víme, že své poslední dny
03:45   trávil zabíjením a podmaňováním křesťanů.
03:50   Pak zemřel, ale zabíjení pokračovalo.
03:55   Popišme si tedy svět, ve kterém se objevil islám.
04:02   Jistě jste slyšeli, že Římská říše padla poté, co ji rozvrátily barbarské germánské kmeny.
04:05   Znáte to ze školy?
04:08   Jenže to není pravda. Je to polopravda. Je to lež.
04:12   Skutečnost byla taková, že když germánští barbaři dobyli Řím,
04:16   založili své vlastní verze Římské říše.
04:19   Snažili se zachovat klasickou kulturu. Učili se latinsky.
04:23   Najímali si římské filosofy a římské právníky, aby učili jejich děti a vedli pro ně školy.
04:31   Nechtěli Římskou říši zničit, chtěli si ji prostě přivlastnit.
04:40   Východní část impéria, takzvaná Byzantská říše, je tady.
04:45   Vidíme mapu po germánské invazi. A všimněme si:
04:49   POŘÁD ZDE MÁME KLASICKOU ANTICKOU ŘÍŠI. NEZHROUTILA SE, TRVÁ.
04:55   Byzantinci po pádu Říma zvolna posílili svůj politický vliv,
04:59   a v jejich říši trvala klasická civilizace a kultura.
05:03   Tuto Byzantskou říši, tento pozdně antický svět, islám napadl.
05:11   Všimněte si, že pozdně antický svět normálně existuje, přežívá.
05:17   Musíme si to zapamatovat. Ano, je zrovna oslabený, ale existuje a trvá.
05:23   Ukážeme si, co způsobilo jeho pád.
05:25   Tyto tři snímky ukazují, jak se za 25 let rozšířil islám.
05:31   Je to jen 25 let. Jak se jen Arabům podařilo
05:35   porazit Byzantskou říši, na kterou neměli ani Peršané, mocný Irán?
05:45   Odpověď kupodivu můžeme najít v Iránu.
05:49   Řekové a Peršané spolu měli spory odjakživa.
05:53   Těch 300 u Thermopyl, to byli Peršané.
06:05   Alexandr Veliký porazil Peršany.
06:08   Peršané s Římany, tedy Byzantinci, válčili po 25 let před islámskou invazí,
06:12   vedli s nimi vyčerpávající válku, která Peršany oslabila, a Byzantince velmi oslabila.
06:22   S válkou přišel i mor. Zemřel každý třetí obyvatel.
06:28   Takže když islám napadl Byzanc, napadl oslabenou zemi,
06:32   která právě prodělala dlouhou válku, a ztratila třetinu lidí.
06:37   Hospodářství se propadlo o dvě třetiny. Myslíte, že za Obamy je to hrozné? Zkuste propad o dvě třetiny.
06:45   A tuto oslabenou říši napadl odhodlaný protivník.
06:53   Teď se podívejte sem. Tři různé odstíny zelené představují šíření za tří následujících chalátů.
07:00   Vzniká nám tady říše, a zakládají ji muži, které bychom mohli nazvat Mohammedovi apoštolové.
07:08   Proč na to kladu důraz?
07:11   Protože ti muži Mohammeda znali. Pracovali s ním ruku v ruce. Jeden z nich, Ali, se oženil se jeho dcerou.
07:16   Abu Bakr si byl jeho tchánem. Nebyli to bratři jenom ve smyslu víry.
07:24   Byli jako skuteční bratři. Jako jedna rodina.
07:28   Znali Mohammeda tak dobře, jako já znám svou manželku. A co dělali?
07:34   Šli snad mírumílovně kázat Korán? Ne.
07:38   Opásali se meči, osedlali koně a velbloudy a začali napadat křesťany a Peršany.
07:49   Protože takový je pravý islám.
07:55   Tady to vidíte. Ovoce stromu jejich. Ničení a zkáza.
08:00   Všimněte si taky, co vše to obnášelo.
08:04   Egypt té doby byl obilnicí Středomoří.
08:09   Sýrie byla srdcem intelektuálního života pozdně antického Byzance.
08:15   Během pouhých 25 let ztratila pozdně antická civilizace svou obilnici a své intelektuální centrum.
08:23   Tím klasické křesťanství zaniklo.
08:29   Naše současné křesťanství jen krvavý pahýl původního křesťanství.
08:37   Proč? Islám zničil jeho srdce, a tím ho nadobro proměnil.
08:42   Prvá fáze anihilace anticko-křesťanského Impéria dokonána. Jeho srdce krvácí.
08:53   Posuňme se o století dál, do roku rok 750 po Kristu. Španělsko je islámské.
09:03   Skutečně blesková expanze. To je do budoucna velice důležité.
09:07   Protože se to stalo, z hlediska existence národů, doslova přes noc.
09:12   A tento brutální útok je důvodem, proč se tak bojíme islámu.
09:20   Nyní vám ukážu historii, o které jste možná nikdy neslyšeli.
09:24   Nejsem sice historik, ale jsem vědec, a umím pracovat s fakty.
09:32   Jakmile jsem se seznámil s historií ranného islámu, pochopil jsem
09:36   že mě krmili hromadou lží ohledně Temných staletí.
09:41   Temná staletí, civilizační propad v ranném středověku, nezpůsobili germánští barbaři.
09:44   Chcete mi namluvit, že byli tak hloupí, aby se nenaučili římské právo a administrativu? Jistěže ne.
09:48   Především si uvědomme – byli to Germáni. Ti samí lidé, kteří vybudovali Německo.
09:56   Tedy inteligentní lidé. Proč by rozbíjeli civilizaci?
10:00   Tvrdí to ale současní akademici. Běžte si na prestižní universitu, tohle vám tam budou tvrdit.
10:07   Co ale říkají data? V posledních letech byla spousta klasických latinských spisů
10:10   přeložená a vystavená na webu, můžete si mě zkontrolovat.
10:19   Dějí se masivní archeologické průzkumy, podmořská archeologie, pracuje se v zapadlých koutech Středomoří.
10:23   Díky tomu známe nejen historii jako takovou, ale i ekonomické dějiny. To číslo
10:27   o propadu hospodářství o dvě třetiny, pochází z výzkumu potopených plavidel.
10:35   Protože když lidé moc nekupují – a předpokládejme, že se potopí každá desátá loď
10:39   ve skutečnosti to nebývá tolik –
10:44   Hodně potopených lodí znamená zdravou ekonomiku,
10:47   když žádné netroskotají, ekonomika upadá.
10:50   Podobně nám databáze starých dokumentů vyjmenovává,
10:54   plných 548 bitev mezi islámem a klasickou civilizací.
11:05   Lidé jakoby nic nevěděli. Mluvil jsem s kolegy, kteří se pokládají za milovníky dějin,
11:09   a ti mi říkali, ‘Bitvy mezi islámem a Evropou? Tak dobrá, máme tady bitvu u Tours,
11:13   vylodění u Gibraltaru, bitvu u Levanta a obléhání Vídně – to máme pět.
11:25   Pět bitev, které dá dnešní historik dohromady.
11:33   Pokud mi pošlete e-mail, pošlu vám celou tu prezentaci.
11:38   Co nám říkají dat? Říkají nám, vidíte ty bílé body? To jsou nové bitvy, budou měnit barvu na červenou
11:42   Červené jsou staré bitvy, bílé jsou ty nové.
11:47   Ukážu vám to ještě jednou. S každým kliknutím se posunujeme o 20 let. A každých 20 let přibývají nové bitvy.
11:51   A každých 20 let přibývají nové bitvy.
12:02   Bílé se odehrávají, červené se odehrály. Podívejme se, jak se těch 548 bitev událo.
12:14   Za 70 sekund uvidíme 1200 let útočných válek.
12:18   Sledujte tu rychlost.
12:23   Bum. Asi jste netušili, že Francie byla bitá tak drsně. Slyšli jste jenom o Tours.
12:29   Všimněte si Španělska a ostrovů.
12:33   Mnoho z těch bitev na pobřeží jsou vlastně otrokářské nájezdy.
12:37   Obchod s otroky byl rozsáhlý, systematický, a neustával. A na něm
12:41   stál Zlatý věk islámského Bagdádu. Otroctví bylo trestem,
12:45   jaké se křesťanům mohlo stát kdykoli.
12:54   Ve Španělsku po jedné bitvě nahrnuli usekané hlavy rytířů na hromadu,
12:58   jež byla údajně tak vysoká, že ji nepřehlédl jezdec na koni.
13:08   Evropská civilizace definitivně zmizela ze severní Afriky.
13:16   Otázka posluchače: ‘Mám dotaz, četl jste Třináctý kmen?’ Odpověď: ‘Ne’.
13:22   Brzy uvidíme, a už je to tady, vidíte jak nám běží staletí
13:26   tady – kratičký okamžik, pět bitev v Severní Africe. Protiofenzíva.
13:34   A máme je za sebou. Čas běží, Byzantská říše padla, teď se bojuje ve východní Evropě.
13:38   Všimněme si té soustavnosti. Nepřestává to.
13:54   Historie, o které se nemluví.
13:58   Historie vysvětlující, kde se vlastně vzal problém s islámem.
14:02   Teď se nám to zpomaluje, protože islám slábne.
14:19   Otázka posluchače: ‘Proč slábl?’ Odpověď:
14:24   ‘Korupce. Všechna impéria nakonec zkolabují vlastní váhou.
14:31   Tvrdím, že pozdně antická civilizace nezanikla invazí germánských barbarů.
14:35   Zničil ji islám.
14:45   Musíme se ale ptát: Proč to nechceme slyšet? Odpovím vám na tu otázku.
14:55   A to v pár heslech. Všechny ty bitvy, ty puntíky, které jsem vám ukázal,
14:58   to byla ‘kvantita’. Vytrvalá, ale jen kvantita.
15:02   Prošli jsme si 1200 let v 70 sekundách, teď trochu zpomalíme.
15:06   Dáme každému století čtyři minutky, kdy vám prozradím hlavní události
15:10   abyste se do té doby mohli vcítit.
15:19   Začínáme – sedmé století. Mohammed vyslal Khalída, aby s mečem alláhovým
15:23   vyzvali k přijetí islámu kmen Jažin. Odmítli, nechal je vyhubit do posledního.
15:30   Po bitvě v Olayis v dnešním Iráku strávil dva dny shromažďováním poražených,
15:34   do vyschlého řečiště. Pak jim stínal hlavy tak dlouho, dokud v řečišti neproudila krev.
15:40   Zajal tam náčelníka zoroasterského perského kmene i s jeho ženou,
15:44   usekl mu hlavu, nechal krev vytékat do písku, a znásilnil jeho ženu v tom zkrvaveném písku.
15:48   To vše učinil jeden z Mohammedových nejvěrnějších.
15:55   Tak se totiž vede pravý džihád.
15:58   Kde se to Chalíd naučil? Od Mohammeda. Od Mohammeda v bitvě o oázu Chajbar.
16:06   Chalífa Umar dobyl Jeruzalém, a všichni židé a křesťané se stali takzvanými dhimmi
16:10   Napůl zotročenými obyvateli třetí třídy.
16:15   Několik dalších století nás čeká takzvaný ‘ZLATÝ VĚK’.
16:19   Mýtus o Zlatém věku vás učí ve školách – jak je ten islám nádherný.
16:23   Tak se na ten ZLATÝ VĚK podívejme.
16:27   Islám útočí se na indický Sind, 26 000 hinduistů zabito.
16:33   Arménští šlechtici jsou nahnáni do chrámu, chrám je i s nimi vypálen do základů.
16:38   V Efesu je zotročeno 7000 Řeků.
16:41   Stále mluvíme o ‘ZLATÉM VĚKU’.
16:42   Všechny nové křesťanské chrámy musí být spáleny.
16:45   V Amoriu probíhá masové zotročování křesťanů.
16:49   Egyptští křesťané se bouří kvůli dani z hlavy. Za trest jsou vypalovány kostely, zotročováni vesničané.
16:56   Desátí století. Pořád ještě ‘ZLATÝ VĚK’.
16:57   V Soluni zotročeno 22,000 křesťanů. Masakry křesťanů v Seville.
17:01   V Egyptě a Sýrii zničeno 30,000 kostelů. Vy máte svoje náboženství, a já mám náboženství své.
17:12   Pořád údajný ZLATÝ VĚK.
17:14   V Maroku vybito 6,000 Židů. K tou stovky Židů v Kordobě, 4000 Židů v Granadě.
17:18   Napadeny Georgie a Arménie. V Indii zabito 15,000 osob, zotročeno půl milionu.
17:22   A pořád trvá ZLATÝ VĚK.
17:28   Jemenští Židé dostávají na výběr konvertovat, nebo zemřít.
17:32   Granadští křesťané deportováni do Maroka.
17:36   V Indii je ničeno město za městem, obyvatelé mají přijmout islám, nebo zemřít. V jednom městě zotročeno 20,000 hindistů.
17:40   ZLATÝ VĚK trvá.
17:43   50,000 hinduistických otroků získá svobodu za to, že přijmou islám.
17:48   Další dvacetileté tažení získalo 400,000 nových muslimů – přijali islám, než aby museli zemřít.
17:51   Jsou masakrováni buddhističtí mniši, znásilňovány mnišky.
17:54   Masové vraždění křesťanů v Damašku a Zavedu, masakry Židů v Marakéši.
17:59   Nucené konverze Židů v Tabrízu.
18:03   A to je prosím ZLATÝ VĚK.
18:04   Křesťanské bouře v Káhiře, kostely hoří. Daší konverze Židů v Tabrízu.
18:09   Tamerlán, jeden z nejodpornějších lidí co kdy žili, zmasakroval v jediném dni 90 000 hinduistů.
18:16   A 30,000 v dalším chladnokrevném masakru.
18:19   Jiný muslimský dobyvatel zajal 180,000 hinduistických otroků.
18:25   A pozor, ZLATÝ VĚK skončil. Schválně, zda postřehnete nějakou změnu stylu.
18:27   Tamerlán zpustoší 700 indických vesnic, načež táhne na Irák
18:31   a v Iráku hubí jakobitské a nestoriánské křesťany.
18:42   Nestoriánští křesťané dřív žili podél slavné Hedvábné stezky do Číny.
18:46   Mívali velvyslance u čínského císařského dvora, a vysílali tam misionáře.
18:50   Dokonce i Afgánistán byl zpola křesťanský. Rozumíte? Už není.
19:01   O těchto kapitolách útoků na křesťanství ví málokdo.
19:07   Po sedmi staletích útoků konečně dobývají Konstantinopol.
19:10   A je tu šestnácté století.
19:12   Tamerlánův syn ničí předislámské svatyně, vynucuje konverze.
19:15   Dva jeho generálové stavějí dvě věže z lidských hlav. Opět je nelze přehlédnout.
19:19   Vznešené hinduistické šlechtičny se uchylují k sátí
19:23   neboli masovým sebevraždám, aby se nestaly otrokyněmi v sultánových harémech.
19:30   17. století. Židé z Jemenu a Persie nuceni ke konverzím
19:34   Nucené konverze Řeků, persekuce zoroastriánů, vyvraždění půl milionu hinduistů.
19:44   18. století. Pokračuje pronásledování zoroastriánů, Židé vyhnáni z Džeddy,
19:48   Masakry Židů v Maroku a další perzekuce hinduistů.
19:51   19. století.
19:53   Židé nuceni konvertovat v Iránu, masakrováni v Bagdádu.
19:58   A hleďme, čtvrt milionu Arménu pobito v Turecku.
20:02   Zoroastriání zcela zmizeli z Persie.
20:03   20. století
20:07   Vyvražděn milion arménských křesťanů. Milion.
20:15   Takže nyní už znáte nejen počet bitev, ale i dobový styl.
20:19   Znáte kvantitu i kvalitu.
20:26   Doléhá k vám, jak špatné to bylo?
20:32   A teď si připomeňte, že establišment nám namlouvá, že islám neměl nic společného s kolapsem antického světa
20:36   a naopak světu prospěl, protože buranští Evropané si málem sami zničili civilizaci
20:40   a měli štěstí, že jim moudří a chytří Arabové uchovali učenost díky ZLATÉMU VĚKU.
20:49   Toto se dnes učí ve školách.
20:55   A přesto tvrdím, že antický svět byl zničen islámem.
21:00   A nyní, nyní se přesuneme ze země na moře.
21:04   Musíme se věnovat moři, protože antická civilizace závisela na Středozemním moři.
21:14   Egypt patřil ke středomořskému světu, ne k Africe.
21:23   Cesta z egyptské Alexandrie do Nigérie by zabrala půl života.
21:27   Lodí jste tam ale dopluli za deset dní.
21:32   Smysl to dává. Byla to levná doprava.
21:36   Dopravit lodí tunu obilí z Egypta do Říma stálo tolik, jako dopravit ji volským potahem 75 mil.
21:44   To je zásadní. Po této přednášce se budu vracet po dálnici.
21:48   A věřím, že mě cestou nikdo nepřepadne ani nezastřelí. Pokládám dálnice za bezpečné.
21:57   V dobách takzvaného římského míru bylo podobně bezpečné plout po moři. To skončilo.
22:03   Moře bývalo tak důležité, že v Konstantinopoli kotvilo až 500 lodí.
22:07   Jenže s bezpečím na mořích byl konec.
22:13   Něco vám ukážu. Historici to dobře znají.
22:17   Řím byl dřív s Francií spojen lodní dopravou. Po útoku islámu,
22:21   bylo třeba cestovat po zemi, přes Alpy. Proč?
22:25   Moře již nebyla bezpečná.
22:33   Zajímavé je třeba toto: ve Středomoří občas propukaly mory. Dříve se mor
22:37   dostal odtud do Konstantinopole za 4 měsíce, protože byla čilá obchodní plavba.
22:45   Plavba však ustala, takže poté moru trvalo
22:49   než se pomalu, od přístavu k přístavu a tudy, najednou mu to trvalo čtyři roky.
22:58   Tušíte, kam mířím? Ustala svobodná obchodní výměna. Kupec, který by chtěl dělat obchody
23:02   riskoval, že ztratí zboží, a loď, a sám skončí v otroctví.
23:13   To opravdu neprospívalo hospodářství.
23:20   Islám se chlubil, že křesťané nemohou na moře spustit ani prkno.
23:25   Co to přineslo? Izolaci a ochuzení Evropy.
23:30   Slyšeli jste o berberských pirátech v 18. století? Pořád tentýž příběh.
23:42   Protože to je sunna. Sunna – ‘Cesta Mohammedova’
23 :46   Jeden často připomínaný hádis říká, že Mohammed se jednou vzbudil ze sna
23:50   v němž spatřil džihádistické lodě na Středozemním moři.
23:57   Islám se nestydí páchat obchodní války. Mohammed přepadal karavany.
24:07   A cože to napadli v New-Yorku? No přece Světové obchodní centrum …. To je [Dr. Warner points to screen]
24:15   Obchodní válka. Jejich válečné metody zaslouží trochu uznání.
24:22   Když totiž přijde na válku, málokdo se jim rovná. Věnují válce všechno.
24:25   Všechno, dokonce i lůna žen.
24:27   Takže ekonomický džihád bychom měli.
24:31   Mluvil jsem o Temných staletích. Málo se ví, že Temná období byla tři.
24:39   Jedno v Evropě – Jedno v Turecku – A jedno v severní Africe.
24:45   To vám asi neříkali, co? Pročpak asi?
24:49   Tady máme antické ruiny
24:51   Čím jsou zajímavé? Tím, že pořád stojí, nezbořili je.
24:54   Co se stalo se zříceninami starého Říma?
24:57   Inu, lidé, kteří tam stále žili, je používali jako kamenolomy.
25:00   Recyklovali je. Koloseum to přežilo, protože bylo příliš velké.
25:05   Co nám to říká? Protože všechny ty stavby pořád stojí, lidé zmizeli.
25:11   Islámská invaze do severní Afriky byla tak brutální, a tak rychlá, že po ní v přístavech zůstala vrstva bahna.
25:19   Jak se to stalo?.
25:22   Severní Afrika bývala zemědělským krajem, závislým na závlahách.
25:26   Římané byli moudří lidé. Například vysadili olivovníky potél silnic,
25:30   aby silnice zastínily, a zajistily údržbu.
25:35   Dělalo se to tak, že občan si mohl pronajmout kus silnice
25:39   a za to, že ji udržoval, byla úroda oliv jeho.
25:47   Takže vláda dostala peníze za pronájem, a udržované silnice k tomu,
25:51   A občan mohl vydělat na olivách.
25:55   Nebyli hloupí.
25:59   Jenže to vše skončilo. Arabští okupanti nebyli farmáři. Byli to pastevci.
26:02   Dobyté národy byly křesťanské. A tak se arabské kozy,
26:06   průměrná arabská rodina vlastnila 50 koz,
26:12   pásly na křesťanských polích. A křesťané, jako dhimmi,
26:16   neměli nárok protestovat.
26:19   Z hladomorů a půdní eroze nám v přístavech zbyla vrstva bahna.
26:29   Byl to brutální, rychlý a nelítostný kolaps severoafrické ekonomiky.
26:35   Co zbylo Evropanům, kdesi na severu? Kožešiny, dříví, meče a otroci.
26:43   Dostáváme se k tématu, o kterém slyšíme opravdu neradi.
26:49   Jaj vám je při pomýšlení, že někteří vaši příbuzní byli možná zajati kdesi na jihu Evropy
26:53   a odvlečeni do severoafrických harémů?
26:56   Že někde u nich možná máte příbuzné – vzdálené příbuzné?
27:01   Uvědomme si – všichni můžeme mít vzdálené příbuzné v arabském světě
27:05   Na milion Evropanů bylo odvlečeno do otroctví.
27:10   A co si budeme povídat, Benátčané tomu pomáhali.
27:16   A možná ještě ostudnější tabu je,
27:19   že středomořský obchod s otroky byl doménou Židů.
27:22   Nikdo z toho nechychází čistý. Nikdo.
27:26   A tak si možná říkáte: Takovou historii raději nechci znát.
27:32   Už vám to dochází?
27:37   Další vylhaný příběh o zlých křesťanech a nevinných muslimech
27:41   je ten o křížových výpravách. Jistě to znáte
27:46   Křížové výpravy, máme se prý omlouvat,
27:50   že jsme se vypravili z Evropy, napadli arabské země, a tam vraždili a loupili.
27:55   Sám jsem slyšel křesťanské kněze, jak se rochní v omluvách za kruciáty.
28:05   Jak to tedy bylo?
28:08   Islám zbořil na 30 000 kostelů. Židé a křesťané byli polootroky.
28:11   Brutalita vůči křesťanům neznala mezí. Prchali z Blízkého východu.
28:15   Byzantský císař se obrátil na papeže: ‘Pomozte, prosím!’
28:23   Nebyla to malá událost, protože byzantský císař se s papežem moc nesnesli.
28:27   Ale situace byla zoufalá.
28:31   Jak mohl události vidět papež?
28:35   Toto je svět roku 1100, v čase první krucáity.
28:40   Sledujte, mají kus Španělska a pravidelně ohrožují náš týl
28:44   A tady křesťanství skončilo. A tady také skončilo.
28:55   A tady – v dosud křesťanských krajích se bojuje.
29:01   Začínáte chápat papežovu geopolitickou situaci?
29:06   Vést křížovou výpravu neznamenalo sednout na koně a vyjet si okrádat Araby,
29:10   jak nám říkají.
29:12   Byla v tom velká politika.
29:16   Teď sem pustím mapu křižáckých bitev. Aby to bylo fér,
29:20   Měli jsme tady mapu džihádu, tak teď křižáky.
29:32   Už skoro končíme. . .a je to.
29:39   Říkají nám, že křížové výpravy jsou morálně na úrovni džihádu,
29:43   že se máme stydět a litovat a plakat.
29:48   Jenže křížové výpravy byla obraba. A trvaly 300 let.
29:51   Poslední skončila před víc než 800 lety.
29:54   Naopak džihád byl útočný, trval 1400 let a stále trvá.
30:00   Zatímco mě posloucháte, někde v Nigérii umírají křesťané.
30:07   Morálně stejná úroveň?
30:14   Proč, proč, proč nám to neříkají v církevních školách?
30:20   Proč máme kaplany, kteří papouškují, ‘Ale křížové výpravy byly strašné’?
30:24   Nebyly. Křížové výpravy byly vzácným okamžikem, kdy církev ukázala páteř.
30:29   Navíc jsme se za ně omluvili.
30:32   Přejděme k ‘nepochybným zásluhám islámu’.
30:36   Krmí nás historkami o dvou ‘Zlatých věcích’.
30:39   Jeden měl nastat v al Andalus, tom skvělém španělském útvaru, kde panoval multikulturní mír.
30:47   Židé, křesťané a muslimové prý v tom ‘Zlatém věku’ žili v harmonii.
30:51   Vykládali vám to?
30:56   Tady je mapa bitev toho ‘Zlatého věku’ v al Andalus.
31:03   Zatímco zuří boje, křesťané jsou odváděni do otroctví.
31:07   První objednávka na španělské zboží přišla od kalifa, který si žádal 3000 blonďatých panen.
31:15   Odvlekli je ze Španěl. Boje zuří, křesťanští rytíři prolévají krev.
31:24   Ale všimněte si – křesťané to nevzdávají.
31:30   Trvalo to na 700 let, a za tu dobu proběhlo skoro dvě stě –
31:34   Přes 150 bitev.
31:37   Posluchač: ‘Kde tehdy kalif sídlil?’
31:40   Odpověď: ‘Tehdy měli více než jednoho. Ta objednávka přišla ze severní Afriky.
31:50   Když to tak sledujete, už začínáte chápat, proč nakonec Isabella a Ferdinand
31:54   Jakmile měli tu moc, přikázali všem muslimům opustit Španělsko?
32:00   Vykázali je všechny.
32:05   OK. A teď se zeptám: Byla al Andalus multikulturní ‘Zlatý věk’, nebo Říše terroru?
32:13   Tvrdím, že Říše terroru, a žádný ‘Zlatý věk’ se nekonal.
32:17   Ovšem jistě, pár lidí si nemohlo stěžovat.
32:21   Elity si nemohly stěžovat. Pár bohatých Židů a křesťanů.
32:27   Pro ostatní permanentní válka, otroctví.
32:29   Křesťané museli nosit zvláštní oděv, aby byli poznat na vzdálenost bloku domů.
32:33   Nesměli nosit zbraň, a museli platit zvláštní daně.
32:38   Takže se můřeme ptát, ‘proč nám neříkají pravdu?’
32:41   Předěme k bagdádskému Zlatému věku.
32:47   Opět si připomeňme všechny ty bitvy, jež byly během takzvaného Zlatého věku svedeny.
32:56   Nezabývali se ovšem jen vybíjením křesťanů.
33:00   Taky rozvíjeli šáriátské právo a nauku o hádisech.
33:04   A taky samozřejmě lovem otroků. Znáte ta svůdná vyobrazení
33:08   harémových krásek? Takovou tu soft-erotiku pro školáky? Krásné ženy ve vzdušných závojích?
33:20   Všechno to byly křesťanské zajatkyně. To už není tak romantické, co?
33:26   Taky rozvíjeli islámské vzdělání. Vytvořili zcela novou filosofii,
33:30   V níž neplatí příčina a následek.
33:35   Taková filosofie paralyzuje myšlení.
33:41   OK. Viděli jsme všechny bitvy údajného ‘Zlatého věku’.
33:48   Byl to’Zlatý věk’, kdy křesťané a Židé žili jako dhimmi, a z křesťanek se stávaly sexuální otrokyně.
33:52   Mě ale nejvíc zajímá toto: Během bagdádského ‘Zlatého věku’ přišli s filosifií
33:56   podle níž neplatí přírodní zákony, a vztah příčiny a následku.
34:04   Jsem vědec. Celá věda stojí na dvou zákonech. Vylučování protikladů – nejsou má data v rozporu s jinými daty?
34:12   A zákon příčiny a následku.
34:15   Teď snad chápete, proč navzdory ‘Zlatému věku’
34:18   muslimové nesbírají Nobelovy ceny za vědu.
34:21   Nemůžete dělat vědu a nevěřit v příčinu a následek! To nejde. Nefunguje to.
34:32   Byli to křesťané, kdo během ‘Zlatého věku’ překládali předislámské texty.
34:36   Dnes nám říkají, že islámu vděčíme za antikcou učenost. Nesmysl – zničili 90% všech knih.
34:40   A my máme být vděčni za těch zbylých deset procent. . .
34:43   ‘Islámská Zlatý věk’. ‘Jsme muslimům navždy zavázáni.’
34:47   Co to je? Nebýt islámu, zachová se 100% !
34:55   Když dobývali Indii, padla jim do rukou největší knihovna tehdejšího světa, buddhistická knihovna v Nalandě,
35:04   ‘Co máme dělat se všemi těmi knihami? ‘
35:07   Ptali se sultána.
35:10   Odpověď se nám dochovala. . .’pokud se v nich píše totéž, co v Koránu –
35:14   tak jsou nepotřebné, spalte je. A pokud se tam píše něco jiného, tak jsou falešné, a spalte je taky.’
35:24   Stejný osud postihl většinu knihoven.
35:28   Proč nám dnes povídají o úžasném ‘Zlatém věku’, který zachránil vědomosti?
35:33   Osmánská říše, 1683. Islám se snaží dobýt Evropu.
35:43   Toto je islámský svět dnes. Snad jsem vysvětlil, jak se zrodil.
35:46   Zrodil se z neustávající a brutální perzekuce nemuslimů.
35:54   Nyní se přesuňme do současnosti. Můj seznam bitev končí rokem 1922.
35:58   A nezahrnuje databázi 19,000 džihádistických útoků po 11 září.
36:03   Podívejte se na ni: datum, stát a město, počet mrtvých a raněných, stručný popis.
36:11   Když vědci jako jsem já předložíte taková data, začne klást otázky.
36:14   Je v tom nějaký systém? Udělejme si v tom systém.
36:19   Mimochodem, asi jste o těch 19,000 útocích nečetli v novinách,
36:23   nebo četli? (smích mezi posluchači)
36:25   Co večerní zprávy, bylo v nich něco?
36:28   [Mužský hlas oznámí, že slyšel o útoku ve Fort Hood
36:30   a ženský hlas mu připomene: ‘pouhý spor na pracovišti’.]
36:33   No výborně, spor na pracovišti. Vidíte?
36:35   Takže pokračujme.
36:37   Tady je zeměpisné rozšíření těch útoků. Pokud se pořádně podíváte,
36:41   něčeho si všimnete.
36:45   Islámský svět je tady, a většina útoků se děje tam. Ale všimněte si, kolik jich je v Evropě.
36:50   Sebal jsem ta data a rozdělil je. Vycházel jsem z islámské doktríny.
36:58   Kolem čeho se islámská doktrína točí?
36:59   Pokud si pamatujete na mou předchozí přednášku, tak islámská doktrína je posedlá nevěřícími. OK?
37:03   A tak jsem taky pracoval s nevěřícími. Přesně jak islám učí.
37:07   Jsem v tom dokonalý multikulturalista. Uznejte. (smích v sále)
37:13   Jsem jediný, o kom vím, že analyzuje islám v souladu s islámem. Takže:
37:18   Tady máme celkový počet útoků za posledních 10 let.
37:23   Zelená zobrazuje útoky muslimů na muslimy. Věřili byste, že muslimové zabíjejí muslimy?
37:27   (hasitá reakce v sálu) No a ne? Zrovna se tím skvěle baví v Sýrii.
37:34   Co válka Irán – Irák? To samé.
37:37   A pak tu máme ty jediné, které mě zajímají. Protože moje rada zní
37:41   ‘poskytněte zbraně a informace slabší straně.’ [smích v sále]
37:47   Mluvím teď vážně. Nemyslíte snad, že žertuji. [posluchači: ‘Ne.’].
37:51   OK. Tady vidíte odpověď, přesně tady. . .je to pořád stejné.
37:58   Neuplyne skoro den, aby džihád neudeřil.
38:01   Moderní džihád je stejně vytrvalý, jako džihád v minulosti. A všimněte si jedné věci,
38:05   Džihád je stejně špatná pro káfiry, jako je špatný pro muslimy.
38:13   Džinád – a islám – je stejně krutý k muslimům jako nemuslimům. Data hovoří jasně.
38:20   Moderní džihád neustává, a co jsme viděli na mapě starých bitev? Ani dříve neustával.
38:26   Džihády jsou vlastně dva, protoi nevěřícím a proti muslimům. A prý že muslim nezabije muslima –
38:30   v Sýrii jich zabíjejí docela dost. – Prý to ale nejslou ‘správní muslimové’. Dává to smysl?
38:37   Moderní doba ale přinesla nový fenomén. Džihádistickou samoobsluhu:
38:41   Džihád bez pomoci státu.
38:46   Až do roku 1922 vyhlašoval džihád vždy kalíf.
38:52   Dnes džihádují soukromé osoby. To je celý rozdíl.
38:59   OK. Džihádistické útoky ročně. Vybral jsem hlavní oběti, ale to je zkreslující.
39:03   Izrael je totiž mrňous, a Indie je obr. Zkusme přepočet na počet obyvatel.
39:11   A kde je Izrael? Možná vás překvapí umístnění Thajska.
39:15   To byste neřekli, že Thajsko je pod pravidelným útokem.
39:20   A tady Filipíny, křesťanská země, na třetím místě. A hinduistická Indie.
39:24   Nevěříte? Džihád se vede proti židům, proti buddhistům,
39:28   proti křesťanům, proti hinduistům.
39:32   Tak hovoří data. Pak se koná nějaký dialog multikulturních spáčů
39:36   Sejdou se při něm farář a rabi a imám
39:45   Farář a rabi se snaží o kompromis, imáím se snaží vyhrát.
39:48   Co jim ten imám při tom povídá? ‘Ó drazí křesťané, milovaní židé,
39:52   Všichni jsme lidé knihy. Co knihy – jsme bratři v abrahámovské víře.
39:56   Muslimové, křesťané, židé – vždyť jsme všichni skoro stejní. Bratři skrze Abraháma.
40:00   A jak to funguje? Tady máme jednoho z lidí knihy. A tady druhého.
40:04   A zabíjejí židy a buddhisty a křesťany a hinduisty, jak nejrychleji mohou.
40:14   Tolik k ‘bratrským abrahámovským náboženstvím’.
40:18   Data nepodporují teorii, teorie musí být chybná.
40:22   Abrahámovské bratrství neexistuje, jedině snad ve fantazii některých křesťanů.
40:31   Džihád míří proti židům, buddhistům, křesťanům, hinduistů, ateistům.
40:35   Proti ateistům vůbec nejvíc, mimochodem.
40:39   Tedy, možná proti hinduistům trochu víc, těžko říct.
40:43   Vadí jim VŠICHNI nevěřící. Džihád se vede proti všem.
40:48   Není nad náboženství míru. Shrnmě si:
40:50   Nejdříve 548 bitev. Pak, za dvanáct dekád bez státního džihádu, 19,000 soukromých útoků.
41:00   Dvanáct dekád z 1400 let je 9% procent proti 91%.
41:04   Takže George Bush mohl měl pravdu na 9% – z tolika procent je islám nenásilný.
41:08   Neustálé násilí je základ. Taková je doktrína.
41:11   Doktrína obsažená v síře, koránu a hádisech
41:14   Už jsme o tom mluvili. Oni nás nevěřící opravdu neradi.
41:19   Doktrína džihádu je zapsána v islámských textech.
41:23   Islám se šířil jedině džihádem. Je tedy doktrínou,
41:27   která produkuje džihád, který zas likviduje civilizace.
41:34   Ano. . .Slzy džihádu
41:37   270 zabitých za čtrnáct staletí. Plačte pro ně. Ta doktrína pohání dějiny.
41:44   A dějiny ukazují pravé barvy politického islámu. Politický islám je nepřítelem civilizace.
41:51   A tady je intelektuální historie těch čtrnácti století. Četl jsem toho hodně.
41:55   Zajímavé je, že dějiny nikdy nemluví o muslimech. Mliví o Arabech, Turcích, Maurech, Saracénech
41:59   al Kajdě, Asiatech…. Takto ve svých knihách mluví odborníci.
42:05   Tehdy i dnes. Všichni akademičtí specialisté na islám omlouvají islám.
42:10   Proč nikdo z nich nerozluštil koránský kód? Proč slyšíme tak málo o Mohammedovi,
42:14   a tolik o údajném Zlatém věku?
42:17   Proč ze sebe děláme hlupáky a strpíme to? Prozradím vám to.
42:24   Tvrdím, že ta staletí nepřetržité islámské brutality zasela do západního myšlení
42:28   pocity mláceného psa, týrané manželky, zneužívaného dítěte.
42:33   Nepřemýšlíme správně. Jistě víte, že když zaváte na mláceného psa, hrbí se.
42:38   A to dělá i západní myšlení.
42:42   Popíráme jejich útoky. Kolik džihádu se vůbec dostane do novin?
42:46   Vždyť církve dokonce tají utrpení křesťanů v těch zemích.
42:50   Strach. Mohammed zaséval strach. Každý veřejný kritik islámu ví, co strach je.
42:56   Provinění. ‘Ach, nechovali jsme se k islámu dost dobře. Kdyt budeme hodní, vše dobře dopadne.’
43:02   Tajíme ten kus historie.
43:05   Jsme poníženi. Kdo by se taky chlubil tím, že jeho předky odváděli do otroctví,
43:09   že mu ve škole tajili půl vlastních dějin a že ho krmili mýty o ‘Zlatém věku’?
43:16   Všimli jste si, že domácí politika je po 9. září jedovatější a agresívnější?
43:20   To proto, že se bojíme rozzuřit na skutečného nepřítele.
43:25   Obrácíme vztek dovnitř.
43:27   Jsme bezmocní. A o tom nikdo debatovat nechce.
43:34   Islám se chová jako tyran. Odmítá třeba přiznat, že by zotročil nebo zabil jediného člověka.
43:38   Popírá arogantně a sebevědomě. Je přece dokonalý.
43:42   Islám znamená ‘podřízení’. Očekává, že se podřídíme, a my my se podřizujeme.
43:48   Zároveň citově vydírá. Po 9/11 to viděl každý. To muslimové jsou prý skutečné oběti 9/11.
43:52   Nepřipomíná vám to něco?
43:56   Čtrnáct století džihádistické brutality, otroctví, lupičství, lstivosti,
43:60   znásilňování, vyvražďování a urážek změnilo naše myšlení tak, že myslíme jako oběti týrání.
44:05   Pomůže nám jedině, když si přiznáme svou situaci, zorientujeme se a přestaneme mít strach.
44:09   Jako se z traumat léčí oběti týrání, tak se z nich musí léčit celé národy.
44:20   Musíme se vrátit k prapříčině problému. A toho se bojíme. Děkuji.

5 thoughts on “A Rosetta Stone for Bill Warner, Part 9: Czech

 1. islam —

  Normally we don’t allow comments in foreign languages, but this one was short and easy to Google translate:

  “Thanks for the translation Czech man or woman”

  Next time, please comment in English.

 2. Tolik krve, to je fakt děsné.
  Ale popis naší historii zaměřený na detaily brutální likvidace protivníků by se nemusel až tak zásadně lišit.

 3. Anon —

  You apparently did not read what I said above.

  We don’t generally allow comments in foreign languages. We ask for commenters to use English only.

  ———–

  Google translation:

  “So much blood, it’s really awful. But the description of our history, focusing on the details of the brutal liquidation of opponents would not have so fundamentally different.”

 4. This was really interesting and educative, already watched it twice. Also thanks for translating this into various languages.

  Is there any way to obtain his presentation? He said something about sending him an e-mail to get it, but I’m having a hard time finding it on the web…

Comments are closed.