A Rosetta Stone for Viktor Orbán: Slovenian

Earlier this month Hungarian Prime Minister Viktor Orbán gave a major speech that has electrified people not just in Hungary, but all across the European Union. Mr. Orbán used the occasion of Hungary’s National Day to urge his countrymen and other EU countries to resist the totalitarian dictates on immigration imposed by Brussels.

Below is the Slovenian version of excerpts from Mr. Orbán’s speech. Many thanks to Andrej Turjaški for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

The English-language version is here.

There are now nineteen languages that volunteers have signed up for so far, and most have them have appeared as subtitles for the video above:

Albanian Finnish † Romanian
Catalan French Russian
Croatian German Slovenian
Czech Greek Spanish
Danish Italian Swedish *
Dutch Polish
English Portuguese †  

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

If you would like to do a language that is not represented here, please send an email to gatesofvienna (at) chromatism (dot) net, and I’ll send you a Word document with the times and English subtitles in tabular format.

Slovenian Transcript:

00:05   Usoda Madžarov je postala prepletena z usodo evropskih narodov
00:11   in je tako trdno postala del Unije
00:14   tako da danes nihče, vključno z Madžari, ne more biti svoboden, če ni svobodna Evropa.
00:22   Danes pa je Evropa tako krhka, slabotna in bolna kot roža, ki jo je napadel skrit črv.
00:31   Danes, 168 let po velikih bojih za neodvisnost evropskih narodov,
00:38   Evropa, naš skupen dom, ni svobodna!
00:43   Dame in gospodje, Evropa ni svobodna. Zato, ker se svoboda prične, če smemo govoriti resnico.
00:51   Danes je v Evropi prepovedano govoriti resnico.
00:55   Četudi je iz svile, je nagobčnik še vedno nagobčnik.
01:02   Prepovedano je reči, da tisti ki prihajajo, niso begunci, ampak je Evropa ogrožena zaradi teh migracij.
01:14   Prepovedano je reči, da je na desetine milijonov ljudi pripravljenih na pot k nam.
01:20   Prepovedano je reči, da imigranti s seboj v naše države prinašajo kriminal in nasilje.
01:27   Prepovedano je izpostaviti, da prihajajoče množice iz drugih civilizacij
01:33   ogrožajo naš način življenja, našo kulturo, naše navade in naše krščanske običaje.
01:40   Prepovedano je trditi, da so tisti, ki so prišli že prej, tu že
01:45   zgradili svoj, ločen svet, s svojimi zakoni in ideali,
01:51   ki razdružuje tisočletno strukturo Evrope.
02:00   Prepovedano je kazati na to, da to ni naključna in nenamerna veriga dogodkov,
02:07   marveč načrtovana in vódena operacija; množica ljudi usmerjena proti nam.
02:15   Prepovedano je izjaviti, da v Bruslju kujejo načrte,
02:19   kako tujce čimhitreje transportirati sem in jih naseliti med nas.
02:26   Prepovedano je opozarjati na to, da je namen naseljevanja ljudi sem,
02:30   versko in kulturno preobraziti Evropo in preoblikovati njene narodnostne temelje
02:39   ter tako odstraniti še zadnjo oviro do internacionalizma-nacionalno državo.
02:46   Prepovedano je reči, da Bruselj zdaj skrivoma požira vse več
02:51   naše narodnostne suverenosti
02:55   in da v Bruslju mnogi zdaj pripravljajo načrt za Združene države Evrope,
03:01   za kar jih ni nihče pooblastil.
03:11   Dame in gospodje,
03:14   današnji sovražniki svobode so drugačnega kova kot pa stari kraljevi
03:19   ali cesarski oblastniki, ali pa tisti, ki so vodili sovjetski sistem.
03:23   Uporabljajo drugačna orodja, da bi si nas podredili.
03:27   Danes nas ne zapirajo, nas ne vozijo v koncentracijska taborišča,
03:32   ne pošiljajo tankov nad države, zveste svobodi.
03:39   Danes zadostujejo napadi, grožnje in izsiljevanje v medijih,
03:46   ali bolje, to je zadostovalo do sedaj.
03:51   Narodi Evrope se počasi prebujajo, povezujejo se
03:56   in kmalu se bodo uprli.
03:59   Evropski stebri, stoječi na zatiranju resnice, že pokajo.
04:07   Narodi Evrope bi lahko končno spoznali, da je na kocki njihova lastna prihodnost.
04:14   Zdaj niso na kocki le njihov napredek, udobna življenja, delovna mesta
04:20   ampak sta ogrožena tudi naša varnost in mirno vsakdanje življenje.
04:25   Končno so narodi Evrope, ki so zaspali ob vsem obilju in napredku, pričeli doumevati
04:31   da so življenjska načela, na katerih Evropa temelji, v smrtni nevarnosti.
04:37   Evropa je skupnost krščanskih, svobodnih in neodvisnih narodov; enakopravnost moških in žensk
04:47   pošteno tekmovanje in solidarnost, ponos in ponižnost, pravica in usmiljenje.
04:57   Tokrat nas ne ogroža nevarnost, kot vojna ali naravne nesreče,
05:08   ki bi nam nenadoma spodnesla tla pod nogami.
05:14   Masovna imigracija je kot počasen tok vode, ki spodjeda obalo.
05:21   Skriva se za humanitarnim dejanjem, v resnici pa gre za okupacijo ozemlja.
05:28   In kar je zanje pridobivanje ozemlja, je za nas izgubljanje ozemlja.
05:33   Množice zaščitnikov človekovih pravic čutijo potrebo, da nas zmerjajo
05:41   in obtožujejo.
05:44   Bili naj bi sovražni ksenofobi
05:48   toda v resnici je v zgodovini našega naroda veliko vključevanja
05:54   in prepletanja kultur.
05:59   Tistim, ki so prešli sem kot družinski člani, kot zavezniki,
06:03   ali kot begunci, trepetajoč za svoja življenja,
06:07   je bilo omogočeno, da si tu ustvarijo dom.
06:13   Toda tiste, ki so sem prišli z namenom spremeniti našo državo,
06:18   preoblikovati naš narod po njihovi podobi, tiste ki so prišli sem z nasiljem in proti naši volji,
06:25   tiste smo vedno pričakali z odporom.
06:35   Dame in gospodje,
06:38   najprej govorijo o samo nekaj sto, tisoč ali dva tisoč preseljenih oseb.
06:45   Toda niti en odgovoren evropski voditelj si ne bi upal priseči,
06:50   da iz teh nekaj tisoč ne bo na koncu nastalo desetine stotin ali tisočev.
06:57   Če želimo zaustaviti to masovno imigracijo, moramo nadeti uzde Bruslju.
07:04   Glavna nevarnost za evropsko prihodnost ne prihaja od tistih, ki hočejo priti sem,
07:11   marveč izvira iz bruseljskega fanatičnega internacionalizma.
07:14   Ne smemo dovoliti Bruslju, da se postavi nad zakon.
07:21   Ne smemo mu dovoliti, da nam vsili grenki sadež svoje multikulturne imigracijske politike.
07:31   Na Madžarsko ne bomo uvažali kriminala, terorizma, homofobije, protisemitizma, ki požiga sinagoge.
07:40   Tu ne sme biti mestnih četrti, ki so onkraj zakona, tu ne sme biti masovnih nemirov.
07:46   Nočemo imigrantskih nemirov, ne tolp, ki lovijo žene in dekleta.
07:56   Ne smemo dovoliti drugim, da bi nam govorili, koga moramo spustiti v svoj dom in državo
08:07   in s kom si bomo delili državo.
08:10   Vemo, kako gredo te stvari. Najprej jim pustimo, da nam govorijo, koga moramo sprejeti,
08:18   nato pa nas prisilijo, da strežemo tujcem v svoji lastni državi.
08:24   Na koncu pa nam rečejo, naj odidemo iz lastne države.
08:30   Zatorej zavračamo preselitvene sheme. Ne bomo trpeli ne izsiljevanja ne groženj.
08:47   Napočil je čas, ko naj zazvoni alarm. Napočil je čas za nasprotovanje in upor.
08:56   Napočil je čas, da zberemo zaveznike. Dvignimo zastave ponosnih narodov.
09:05   Napočil je čas, da preprečimo uničenje Evrope in rešimo prihodnost Evrope.
09:12   V ta namen, kličemo vsakemu Madžaru, ne glede na strankarsko pripadnost, naj se združi
09:21   in kličemo vsakemu in vsem evropskim narodom, naj se združijo.
09:25   Voditelji in državljani Evrope ne smejo več živeti v ločenih svetovih.
09:32   Ponovno moramo vzpostaviti enotnost Evrope. Mi, narodi Evrope,
09:36   ne moremo biti svobodni kot posamezniki, če nismo svobodni skupaj.
09:43   Če združimo naše sile, bomo uspeli; če vlečemo vsak v svojo smer, ne.
09:49   Združeni smo moč, razdruženi smo šibkost. Ali skupaj, ali sploh ne-danes je to zakon.
09:58   Madžari,
10:02   v letu 1848 je usoda kazala, da se proti Habsburški monarhiji ne more nič.
10:14   Če bi se tedaj v to vdali, bi bila naša usoda zapečatena
10:19   in nemško morje bi Madžare pogoltnilo.
10:24   V letu 1956 je usoda kazala, da bomo ostali okupirana in sovjetizirana država,
10:34   dokler domoljubje ne bo ugasnilo še v poslednjem Madžaru.
10:39   Če bi se tedaj v to vdali, bi bila naša usoda zapečatena
10:45   in sovjetsko morje bi Madžare pogoltnilo.
10:49   Danes usoda kaže, da bodo skrite sile brez obraza
10:55   odstranile vse, kar je enkratno,
10:59   avtonomno, starodavno in narodno.
11:03   Zmešali bodo kulture, vere in narode, dokler ne bo naša pestra
11:08   in ponosna Evropa postala slabokrvna in onemogla.
11:16   Če se bomo vdali v to, bo naša usoda zapečatena
11:21   in pogoltnila nas bo velikanska tvorba Združenih držav Evrope.
11:28   Naloga, ki je pred Madžari, drugimi narodi srednje Evrope
11:36   in drugimi evropskimi narodi, ki še niso izgubili zdrave pameti,
11:41   je premagati in ponovno spisati usodo, ki so nam jo namenili.
11:47   Mi, Madžari in Poljaki, vemo kako to storiti. Naučili smo se,
11:52   da nevarnosti lahko gleda v obraz le tisti, ki je dovolj pogumen.
11:59   Zatorej moramo ponovno izvleči iz pozabe starodavno krepost poguma.
12:07   Najprej si moramo dati jeklo v naše hrbtenice
12:12   in z jasnim ter glasnim glasom odgovoriti, da bo slišati daleč naokrog,
12:19   na najpomembnejše vprašanje, ki določa našo prihodnost;
12:25   vprašanje, na katerem usoda Evrope stoji ali pade je naslednje:
12:29   “Ali bomo sužnji, ali svobodni-To je vprašanje, odgovorite mi!
12:34   Dajmo Madžarska, dajmo Madžari!