Open brief van Wilders aan paus Franciscus: “We moeten de waarheid zeggen over de islam”

Below is a Dutch version of Geert Wilders’ open letter to Pope Francis, which was published here yesterday. The translation was originally published at E.J. Bron.

Open brief van Wilders aan paus Franciscus: “We moeten de waarheid zeggen over de islam”

Uwe Heiligheid, in uw jongste leerschrift “Evangelii Gaudium” (alinea´s 247-248) vestigt u de aandacht van de wereld op de verplichting van het christendom tegenover de Joden en hun vertrouwen. Uw apostolische boodschap bevat ook een scherpe veroordeling van de vervolgingen waaronder de Joden in het verleden door de christenen hadden te lijden. Uw woorden zijn woorden, die velen zouden kunnen bemoedigen. Helaas zijn zij in grote tegenspraak met de haattirades die de religieuze leider van de soennitische islam, Ahmad Al-Tayeb, de grootimam van het Al-Azhar-instituut in Cairo, bekend liet maken.

Tijdens een interview, dat op 25 oktober op de Egyptische televisie werd uitgezonden, bracht grootimam Ahmad Al-Tayeb de betekenis van het koranvers 5:82 tot uitdrukking, dat zegt dat van alle mensen de christenen het dichtst bij de moslims staan, terwijl de Joden hun grootste vijanden zijn. Dit vers heeft de eeuwenlange islamitische haat op de Joden gemotiveerd.

De verwijzing van Al-Tayeb naar de uit de koran voortkomende Jodenhaat komt overeen met 14 eeuwen islamitische leer. De voorganger van Al-Tayeb aan het Al-Azhar-instituut, Muhammad Sayyid Tantawi, schreef zelfs een boek met de titel “De kinderen van Israël in de koran en de soenna” om de Jodenhaat in de koranleer te verdedigen.

Het huidige leed van de christenen onder islamitische vervolging in Syrië, in Irak, in Egypte, in Soedan, in Nigeria, in Pakistan, in Indonesië en nog zoveel andere landen toont duidelijk aan wat christenen onder de aanhangers van de islam te verduren hebben. Wat atheïsten en Joden, die als de ergste vijanden beschouwd worden, onder de islam te verduren hebben, is nog erger.

In uw leerschrift stelt u vast dat de “ware islam en het juiste lezen van de koran tegenovergesteld zijn aan iedere vorm van geweld.”

De werkelijkheid bevestigt deze verklaring niet.

De koran staat vol met oorlogszuchtige en van haat vervulde verzen tegen niet-moslims. Uwe Heiligheid zal in staat zijn deze te vinden als hij de koran leest, maar ik wil er graag enkele van citeren:

Soera 2:191-193:   “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt.”
Soera 4:89:   “Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”
Soera 5:33:   “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”
Soera 8:60:   “En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.”
Soera 9:5:   “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.”
Soera 9:29:   “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”
Soera 9:30:   “En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allahs vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!”
Soera 9:123:   “O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.”
Soera 47:4:   “Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek…”
 

Ik hoop dat de Heilige Vader ons helpt de joods-christelijke en humanistische civilisatie van het Westen te verdedigen, waaraan ook de atheïsten en agnosten vrijheid en democratie te danken hebben.

Er wordt niets gewonnen met het sluiten van de ogen voor de realiteit. We moeten de waarheid zeggen over de islam — de grootste bedreiging van de mensheid in deze tijd.

Zeer respectvol,

Geert Wilders
Lid van het Nederlandse parlement
Voorzitter van de Partij voor de Vrijheid (PVV)

Languages available for Geert Wilders’ open letter to Pope Francis:

Dutch French Italian *
English German Spanish *
 

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

6 thoughts on “Open brief van Wilders aan paus Franciscus: “We moeten de waarheid zeggen over de islam”

 1. En Wilders heeft weer helemaal gelijk.
  Al zal men dit NIET toe willen geven.
  Maar, over ee n aantal jaren zal men wel weer zeggen, “Wilders had wel gelijk”

  [machine translation: And Wilders is again quite right.
  All of this will NOT be willing to admit.
  However, over a number of years one will say again, “Wilders was right”]

 2. deze meneer wilders is een opruier die geen oplossing bied alleen onrust

  [machine translation: This Mr. Wilders is a ringleader who offer no solution only unrest]

  • For readers who are interested, below is a machine translation of the article by Paul Wilders linked above.

   —————-

   Gates of Vienna is a questionable stage December 10 , 2013/ 0 Comments / in In The Press / by Paul Wilders
   Anyone wishing to peddle his message has a multitude of options available to him . It is important however to thereby select . Unsuspicious as possible stage Though it is just to avoid . Every appearance of dubious involvement Who would want to be with Anders Behring Breivik ? Associated there after all Geert Wilders appears thus to have no trouble …

   The atrocities committed by Anders Behring Breivik are still fresh in the memory . Rightly , he committed mass murder on a large number of young people have shocked the world , and still does .

   Which perhaps not everyone knows is that Breivik was an ardent fan – and probably still is – the content very dubious blog Gates of Vienna . It goes even further : Breivik has actively participated , encouragement searched and found at Gates of Vienna . The owner of ” Gates” itself states that Breivik several times in 2008 has strengthened ( klick here) in its inhuman and horrible ideas and ultimately his actions .

   This is a fact that anyone who knows Gates of Vienna is known simply . Now to the heart of the matter . Science said Geert Wilders has deliberately opted for a single stage to his ” Open Letter to His Holiness Pope Francis ‘ (click link) to bring into the open. The same Geert Wilders in all media has turned positive as possible and gedistantieert of Anders Behring Breivik … , in all keys that are only possible. That is to his credit .

   Which in turn raises questions over the deliberate choice of Wilders to choose as a platform to peddle his message. Deliberately Gates of Vienna Hand in word to refer to Anders Behring Breivik and his inhuman massacre , on the other hand the same stage where Breivik has taken away his motivation deliberately used to peddle his message. Completely You lay me out here ? Multiple digital media are eager to any one ” open letter ” Wilders publishing . Where is chosen ? The medium that Breivik has all the space offered and more convinced him – with mass murder as the final result . That gives to think … at least

   Gates of Vienna is clearly no more or less than a very questionable digital stage to any message to bring into the open. Much should be clear by now , given the obvious connection with Anders Behring Breivik . Geert Wilders has opted to choose to bring one of his writings in the digital public this stage nevertheless deliberately gives food for thought at least.

   Preaching to no matter what , guaranteed a wide audience ? Obviously that is allowed at any time . It ‘s up to you there , given the above information to form an opinion. On Go ahead .

Comments are closed.