A Rosetta Stone for Nassim Ben Iman: Danish

This is the fourth in a series of subtitled videos of an interview from Germany (originally posted at Politically Incorrect) with an apostate from Islam named Nassim Ben Iman, who warns that Westerners are being dangerously naïve about Islam and blind to the Islamization of Europe. The Danish version is below.

Many thanks to Henrik Ræder Clausen for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

Danish Portuguese
English Spanish  

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

Transcript:

00:00   Det er en særlig ære for muslimer at slå ihjel for islam,
00:04   og en endnu større ære at dø for islam,
00:08   dvs. forståelsen for at det har at gøre med mennesker og menneskeli
00:12   har været undertrykt lige fra barndommen.
00:16   Det er blevet indprentet fra begyndelsen at det største krav til
00:20   en muslims liv er at give alt for Allah, uanset om det giver mening,
00:24   uanset om det er menneskeligt eller umenneskeligt, ingen spørger. Jøderne,
00:28   hadede jeg naturligvis, der krævede ikke meget undervisning at opnå.
00:32   Hvorfor? Jo, jeg havde jo været i koranskole før jeg kom til Tyskland,
00:36   derefter gik jeg i skole i det arabiske land, jeg kom fra
00:40   helt fra begyndelsen overalt i samfundet, hørte man kun én ting:
00:44   “Jøderne er onde, de er Guds fjender, de er umenneskelige,
00:48   de er forbandede af Gud, nogle blev forvandlet til aber”,
00:52   som der står i koranen, dvs. dette billede af jøderne var
00:56   indoktrineret i mig helt fra begyndelsen,
01:00   et fjendebillede, og jeg hadede og foragtede dem,
01:04   ville dræbe dem, men der var ikke kun om jøderne, også kristne
01:08   og alle ikke-muslimer. For muslimer og ikke-muslimer er
01:12   vantro. Jeg foragtede dem lige meget, måske ikke
01:16   med samme intense had og ønske om at dræbe dem,
01:20   men kristne havde ingen værdi for mig fordi
01:24   de var blot vantro, buddhister og ateister havde ingen værdi, de var
01:28   alle væsener, der kun kunne blive værdifulde ved at konvertere til islam.
01:32   Verden skal islamiseres, det er
01:36   hvad islamiske lærde og præster siger,
01:40   og som udspredes af ledere i den islamiske verden.
01:44   Den ikke-islamiske verden er ”Krigens Hus”.
01:48   Der hvor islam er officiel religion er det
01:52   “Islams Hus”, og dermed “Fredens Hus”.
01:56   Det betyder at denne viden
02:00   “verden skal islamiseres” har altid eksisteret, og dem der elsker islam,
02:04   hvilket jeg naturligvis gjorde, som en god muslim,
02:08   vil være ivrig for at få det på den måde, for eksempel
02:12   ved at islamisere Tyskland og Europa, og dermed opfylde Muhammeds krav
02:16   så godt man kan. Hvis du anlægger en kritisk synsvinkel
02:20   på historien, på Muhammeds liv,
02:24   og de islamiske belæringer, hvis man ser på disse fakta,
02:28   beviste fakta, fra den kristne side,
02:32   og fra den videnskabelige muslimske side,
02:36   hvis man tager disse fakta alvorligt, er det svært stadig at tro
02:41   at islam er en ”Fredens Religion”. Jeg ser kun ren taktik
02:45   fra muslimske repræsentanter der prøver at sløre disse sandheder,
02:49   at give det kristne samfund en sovepille
02:53   så de sover forbi islamiseringen af Europa,
02:57   sover forbi en forræderisk, falsk
03:01   fremstilling, der skjuler sandheden. Det er
03:05   del af en strategi for islamiseringen af Europa.
03:09   Koranen er en åbenbaring fra Gud via Muhammed,
03:13   og det endelige skrift for alle folk til evig tid.
03:17   Den kan ikke ændres, og derfor ikke reformeres.
03:22   Den opblødning af den brutale muslimske
03:26   guddommelige lov, teorier etc,
03:30   der gøres for at få dem til at passe ind i et demokratisk samfund
03:34   vil blive kritiseret og angrebet af muslimer.
03:38   Hvis du er vred over muslimske fundamentalister,
03:42   er det ikke fair. Hvorfor ikke? Fordi disse fundamentalister præcist
03:46   og 100% repræsenterer islam, som den er i alle sine former.
03:50   Jeg ved at de faster, de beder og følger den religiøse lov, og jeg ved
03:54   at de er villige til at dræbe eller lade dræbe for at opfylde
03:58   alle islams love. Og man må ikke glemme
04:02   eller benægte at det ikke handler om fanatikere eller islamisme,
04:06   det handler om mennesker som følger deres muslimske tro fuldt ud,
04:10   som vil opfylde den et hundrede procent.
04:14   Jeg ser at muslimerne bliver beordret (i sura 9 vers 41)
04:18   til at føre krig med ejendom og liv for Allahs skyld.
04:21   Muslimer beordres til at føre krig på flere måder:
04:24   Det er ikke altid med bomber, krig, sværdet,
04:28   pistoler, det handler også om taktik og snedighed,
04:32   enhver fredelig metode der fungerer, det skal prøves først
04:36   især hvis muslimerne er i en svag militær situation.
04:40   Hvis man ikke kan gå ind ad fordøren, skal man vælge bagdøren
04:44   for at indføre islam i samfundet.
04:51   Man lærte fra barnsben: Han var guds profet, budbringeren, den udvalgte,
04:55   og alt hvad han gjorde var altid rigtigt, uanset hvad man tænker eller føler.
04:59   Hvad profeten sagde og gjorde var altid rigtigt. Med andre ord:
05:03   Når en kvinde blev voldtaget, et land eller en by erobret,
05:07   så var det helligt, og det var jo alligevel vantro kvinder.
05:11   Profeten har gjort det og befalet det. Hvis du begynder
05:15   at stille kritiske spørgsmål til religionen eller til Muhammed,
05:19   føler du dig omgående skyldig. Hvorfor?
05:23   Fordi man lærer, helt fra barndommen, at hvis man ser
05:27   nogen form for fejl i islam, er det en fejl i menneskelig opførsel,
05:31   ikke en berettiget kritik. En af de alvorligste synder
05:35   er at spørge: “Hvorfor gjorde Muhammed sådan?”
05:39   “Hvorfor står det i koranen?” Den slags spørgsmål er blandt de værste synder.
05:45   Og det er på dette niveau at god hjernevask fungerer.
05:49   I dette system har jeg ikke ret til at stille spørgsmål. Ser jeg fejl,
05:53   synder jeg. Så hvad kan jeg gøre andet end at åbne mine ører
05:57   og sige ”OK, det har jeg fået at vide, hvad skal jeg gøre?”
06:02   Og når jeg får orden “Dræb!”, så er jeg der, jeg dræber.
06:07   Der er den generelle trussel at islam siger,
06:11   at den der skifter religion skal dræbes. Det er et faktum.
06:15   Sværdet hænger over hovedet på mig.
06:19   Det er ikke behageligt. Det andet er at man bliver
06:23   adskilt fra familien, man er adskilt fra det muslimske samfund
06:30   som man var tæt på, som er en del af ens hjerte og ens liv
06:35   og at truslerne netop kommer herfra, ikke fra noget imaginært,
06:39   et andet sted i Europa eller fjernere, men fra dine
06:43   nærmeste omgangskreds, fra familien…
06:47   Det er det, der gør det meget hårdt for mig.
06:51   Jeg ved fra pålidelige kilder at det Muslimske Broderskab
06:55   allerede i 1960’erne var begyndt at udvikle strategier
06:59   for at islamisere Europa. Og jeg ser at meget af det,
07:03   der blev besluttet i 60’erne, bliver udført i dag;
07:08   fødselsraterne er kun et eksempel.
07:12   I min bog havde jeg en linje, jeg havde skrevet
07:16   “enhver muslim er en potentiel terrorist”.
07:20   Som svar fik jeg besked fra forlæggeren om at
07:24   den linje skulle fjernes, fordi man ikke må
07:28   sige den slags ting. Og jeg sagde at jeg kunne begrunde,
07:32   at jeg siger det. Hvis en muslim tager sin tro alvorligt,
07:36   når en muslim vender tilbage til Muhammeds ord og
07:40   det koranen siger – hvis han er en forbilledlig muslim –
07:44   så vil han den næste dag først og fremmest være en soldat for gud,
07:48   simpelthen fordi det er en del af hans tro.
07:52   Jeg kan sige fra mine egne erfaringer, jeg kan bekræfte at
07:56   forskellen mellem hvad der siges offentlig og til kristne,
08:00   og hvad der siges bag lukkede døre i familien, i det muslimske samfund,
08:04   i moskeen, der er forskel som mellem nat og dag.
08:08   Indimellem bliver jeg forbløffet over den vestlige naivitet
08:12   og den kristne naivitet, at de er så blinde
08:16   og lader sig forføre i den grad.
08:19   Jeg er så forvirret over at disse fakta,
08:22   der findes i islam, hvor du ikke engang har brug for
08:25   muslimer for at forstå dem, at disse fakta simpelthen afvises
08:28   For at give sovepiller til Vesten,
08:31   at give sovepiller til de kristne,
08:34   så de sover gennem deres egen islamisering, det er deres mål.
08:40   Det er et faktum at kernebudskabet ikke ændres af oversættelse,
08:43   det får ikke pludselig en anden betydning.
08:47   Når koranen siger: “Dræb dem”, kan det oversættes ved
08:51   “Dræb dem” eller “udslet deres liv”, eller noget andet;
08:54   det centrale budskab er: den vantro der ikke konverterer
08:57   til islam, vil derefter være stendød og blive begravet,
09:00   og hans blod vil være borte. Det andet aspekt er
09:03   at koranen er skrevet i bydemåde,
09:06   det kan selv den mest enfoldige forstå.
09:09   “Gå ud og dræb den vantro!” giver ikke anledning til at filosofere.
09:12   Når du vokser op i denne ideologi,
09:15   og når en vestlig kvinde spørger en muslims kvinde:
09:18   “Hvordan kan du leve på den måde?”, spørger
09:21   den muslimske kvinde blot: “Hvad taler du om?”
09:24   En kvinde kan kun gøre oprør, når hun forstår:
09:27   “Hov, jeg bliver undertrykt og mishandlet.”
09:34   Men så længe hun absorberer det sammen med modermælken:
09:37   “Du er sådan fordi det er Allahs vilje, spørg ikke om det”,
09:40   i det øjeblik er debatten død før den overhovedet begyndte.
09:43   Min bøn til vores politikere og vores samfund er:
09:46   Luk øjnene op!
09:48   Tolerance er værdifuldt, vigtigt og godt, og kærlighed
09:52   til din næste er en kristen værdi,
09:55   men tolerance på bekostning af sandheden
09:58   er fuldstændig tåbeligt,
10:01   og prisen for dette vil blive enorm.
 

One thought on “A Rosetta Stone for Nassim Ben Iman: Danish

  1. Pingback: A Rosetta Stone for Nassim Ben Iman: French | Gates of Vienna

Comments are closed.