Pat Condell in Swedish

Below is a Swedish-subtitled version of Pat Condell’s latest video (the original, with a transcript, is posted here). Because of the “Blogger bug”, the video is placed below the jump. There’s also a complete Swedish transcript.

Many thanks to the Kebbe for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:Transcript:

0:00   Om du kritiserar Fredens Religion, blir du sannolikt anklagad för ”hatfullt tal”
0:04   av människor som fortsätter anklaga och hota dig så målande och vämjeligt
0:08   som deras klena fantasi tillåter, och ändå är det du som blir den skyldige till hatfullt tal.
0:13   Och om du har otur att leva i speciella delar av Europa,
0:15   blir du också åtalad som en kriminell.
0:17   Den som trodde att Danmarks erfarenhet av Karikatyrerna skulle
0:21   uppmuntra landet att räta på ryggen skulle bli bestört att höra att
0:25   Danmark är det senaste europeiska land att åtala sina egna medborgare
0:28   för att tala sanning om De Konstant Kränktas Religion.
0:31   Denna vecka står Lars Hedegaard, ordförande för Tryckfrihetssällskapet, inför domstol i Danmark
0:36   för att referera, helt rätt, till relativt höga siffror av våldtäkter inom familjer i islamisk kultur.
0:42   Som de flesta vet, våld mot kvinnor och flickor är en av de saker
0:46   som gör islamisk kultur klart mer underlägsen västlig kultur.
0:49   Inte ”annorlunda”, utan betydligt mindre civiliserad.
0:53   Ändå vill de danska myndigheterna att folk ska låtsas
0:55   att islamiskt våld mot kvinnor och flickor inte existerar,
0:59   för annars skulle de kanske behöva göra något åt saken.
1:02   Och det är det sista de vill, för det skulle betyda upplopp på gatorna
1:05   och barrikader och brinnande bilar och allt det andra,
1:08   och danskar på resa i muslimska länder skulle också kunna bli attackerade och dödade.
1:12   Så de låtsas hellre att det inte händer och kriminaliserar de som säger att det gör det.
1:16   Det är mycket säkrare för dem att offra sitt eget folk
1:19   därför att då vet att det inte blir upplopp och ingen blir mördad..
1:23   I denna rättegång, liksom i de andra skådeprocesser som pågår
1:27   i Holland och i Österrike, är Sanningen inget försvar.
1:31   Därför att detta handlar inte om att etablera sanningen eller upprätthålla den,
1:34   vilket Rättvisan är ämnad att göra, det handlar om att kuva Sanningen
1:38   för att blidka hotet från muslimskt våld, vilket gör det till en akt av kulturell terrorism.
1:42   Och det är förenligt med det faktum att vi inte hört ett ord om det här från
1:46   västliga media, den s.k. ”fria pressen”, som tycks vilja behålla detta som deras lilla hemlighet.
1:52   Om inte för internet, skulle ingen känna till att denna rättegång pågår,
1:55   och heller inte den i Österrike för den delen.
1:58   Att kränka är nu ett brott i flera europeiska länder.
2:02   Har ingen inom västmedia någonting kritiskt att säga om detta ö.h.t..,
2:06   eller är de alltför korkade och självbelåtna för att inse att de här lagarna också hotar
2:11   pressens frihet, tillika vanliga människors rätt att uttrycka en hederlig åsikt?
2:15   En av de mest förödande lögnerna i vår tid är lögnen om alla kulturers lika värde,
2:20   när dom tydligt, synligt, bevisligen, inte är i närheten av att vara jämlika.
2:24   De är knappast från samma planet, så ojämlika är de.
2:28   Men vi går på äggskal över detta i Väst, därför vi är så genomsyrade av
2:31   post-imperialistisk skuld, som vi av någon anledning valt att betrakta
2:34   som en dygd, och inte som en förlamande förbannelse.
2:38   När man tillåter miljoner av människor att immigrera från ställen
2:41   där de stympar sina döttrar som vore det självklart,
2:44   där de dödar dom utan att blinka p.g.a. av en snurrig tanke om heder,
2:47   och där våldtäktsoffer behandlas som kriminella, behövs det inget geni
2:51   för att förstå att man då också kommer att importera dessa värden och attityder,
2:54   om man inte tar steg för att förhindra det.
2:57   Och det är nåt vi effektfullt misslyckats att göra i Europa.
3:01   Faktiskt har vi uppmuntrat det här genom att gynna separatism och ghettoisering
3:05   i form av vår gamla vän, multikulturalismen.
3:08   Och som en konsekvens
3:10   är islamiskt våld mot kvinnor och flickor en ful realitet i Europa.
3:14   Och den som använder lagen för att försöka kväva diskussionen om detta
3:17   är inte upplyst eller tolerant eller liberal, det är skamligt och dumt,
3:21   fegt, och oförlåtligt. Det är kulturell förorening på en kriminell nivå.
3:27   Och om du lever i Europa, så kommer dina barnbarn att betala priset.
3:30   Och de kommer att förakta dig, och alla andra levande i dag, för att låta det hända.
3:34   Vår civilisation skapades ur en smältdegel av olikartade idéer, uttryckta fritt,
3:41   det är den magiska hemligheten. Det är den gyllene kvalité som gjorde oss till vad vi är
3:45   och gjorde vårt samhälle till det mest utvecklade i mänsklighetens historia.
3:49   Och vi har ett ansvar att upprätthålla denna standard, OAVSETT VAD,
3:53   med hänsyn till kommande generationer.
3:55   Trots den lavin av ”rättigheter” som vi blivit dränkta i under senare år,
3:59   att smita undan denna, är en rätt som vi inte har.
4:02   Därför att utan rätten att säga din mening, är alla andra rättigheter värdelösa.
4:06   Yttrandefrihet är INTE en ägodel för denna generation av ryggradslösa kohandlare.
4:11   Den är en inre och oundgänglig del av vår identitet liksom Koranen är för muslimer
4:17   Och ingen har rätt att inskränka eller ändra den, oavsett vem som menar sig vara ”kränkt”.
4:24   Den som insisterar att vara kränkt är välkommen att odla ett tjockare skinn
4:28   eller åka och leva någon annanstans.
4:30   Och om de inte gillar det kan de dra åt Helvete,
4:33   och det inkluderar alla offentliga åklagare och den häst som de red in på.
4:39   Fred!
4:41   Får jag säga det?